Dit onderzoek uit 2008 kijkt naar een aantal doorslaggevende factoren van het toepassen van driedubbel glas ten opzicht van dubbel glas: - Energetische prestaties (is er minder energie nodig om een huis te verwarmen?) - Milieubelasting (wegen de extra energie en materialen voor fabricage op tegen eventuele besparing?) - Kosten (betaalt de investering zichzelf terug?) Sinds de uitgave van dit rapport zijn veel andere glastypen ter beschikking gekomen die de situatie per casus kunnen veranderen. We kunnen specifieke onderzoeken uitvoeren om dit te evalueren.

Dit wordt uitgevoerd door energetische en klimatologische computeranalyse toe te passen om deze vragen kwantificeerbaar te maken. Lifecycle analysis geeft inzicht in de energiekosten en milieubelasting van de verschillende producten gedurende fabricage en levensduur en om met elkaar te vergelijken. 

Introductie uit het rapport:

"In de zoektocht naar betere en alternatieve bouwvormen om de doelstellingen voor lagere broeikasgasuitstoot en energieverbruik te behalen worden allerlei nieuwe materialen en methodes geïntroduceerd, zo ook driedubbel glas.

De laatste paar jaar is er sprake van het via overheidswege opleggen van driedubbel glas, in plaats van dubbel glas. Er is veel onderzoek gedaan naar dubbel en driedubbel glas, maar geen vergelijking voor het Nederlandse klimaat van verschillende producten d.m.v energetische berekeningen.

Except heeft daarom een klein onafhankelijk onderzoek ingesteld om de verschillende factoren tegen elkaar af te wegen, gebruikmakende van analysesoftware, bestaande LCA data en kennis uit de vakwereld."

Download het rapport hier onder.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

14 juli 2012