Medio 2020 werkte Except samen met het Agricultural Livelihoods Team van de IKEA Foundation om twee co-creatie sessies te ontwikkelen en uit te voeren. Tijdens de bijeenkomsten werd er gebruik gemaakt van systeemdenken om gebieden te identificeren waar een hefboomwerking impact kan creëren bij het verstrekken van subsidies. Samen ontwikkelden we nieuwe mapping tools en een strategisch raamwerk om het team te ondersteunen met tastbare en flexibele stappen. Zo kan de complexiteit van agrarische bestaansmiddelen gekanaliseerd worden in duidelijke en beslissende acties met duurzame impact.

IKEA_FDN_session.jpg
Tekening van brainstormsessie

Met de opdracht om het team te ondersteunen heeft Except een systemische aanpak gebruikt om te onderzoeken hoe we de besluitvorming van de IKEA Foundation kunnen verbeteren. We hebben het team eerst kennis laten maken met Symbiosis in Development (SiD), ons unieke raamwerk voor systeemdenken. Vervolgens hebben we twee co-creatie sessies gehouden in juni en juli 2020.

Op basis van de resultaten van deze sessies heeft ons team een raamwerk ontwikkeld voor systemische subsidieverstrekking. Het raamwerk is flexibel ontworpen om te worden aangestuurd vanuit een lokaal of mondiaal, top-down of bottom-up, maar inherent vanuit het perspectief van de gemeenschap.

20-017 IKEA fnd_Strategy Co-Creation Summary Report_V1.9-13.png
Een voorbeeld van het systeemdiagram op boerderijniveau, IKEA Foundation.

Basis van het raamwerk was het maken van systeemkaarten van kleine boeren en gemeenschappen. Deze kaarten zijn het centrum van het programma, aangevuld door een kader voor het team om een adaptieve en systemische subsidiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren.

Gezamenlijk ondersteunen deze instrumenten een breed scala aan benaderingen die nodig zijn bij het proberen te begrijpen en verder ontwikkelen van het complexe systeem waarbinnen het team Agricultural Livelihoods opereert.

Het team ontwikkelde aanvullend communicatiemateriaal en schema's om het IKEA team te helpen hun interne en externe strategieën beter uit te leggen en op elkaar af te stemmen.

De hulpmiddelen die uit deze workshops voortkwamen zijn van cruciaal belang om het team te helpen de uiterst belangrijke en strategische financieringsbeslissingen van de IKEA Foundation beter te begrijpen en te verbeteren.

Ikea Farmer

Systemische subsidieverstrekking is een opkomende trend. Pioniers op dit gebied, zoals de IKEA Foundation en het Agricultural Livelihoods team, werken onvermoeibaar aan de promotie en verdere ontwikkeling ervan.

Door hun inzicht in systeemdenken en de bijbehorende instrumenten te vergroten en deze te gebruiken om thema's met potentie te identificeren en partnerschappen te versterken, is het Agricultural Livelihoods team van de IKEA Foundation goed gepositioneerd als een opkomende marktleider.

Volg deze link als u meer wilt lezen over Except's unieke systeemgerichte investeringsdiensten.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

23 november 2020

Clienten & Partners

Project team

Andere items