by Saskia Van Loozenoord
Communications Specialist and Project Manager

June 15, 2020

Saskia Van Loozenoord

Dit jaar vindt de vijfde editie van de Duurzame Week plaats. Van 20 tot en met 28 juni worden online verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd die te maken hebben met duurzaamheid en het creëren van een duurzame toekomst. We zijn trotse partner van de Duurzame Week en brengen graag het programma onder de aandacht bij ons netwerk van duurzame pioneers en in het specifiek de sessie die Except host.

Dinsdag 23 juni - online

16.00 - 16.45 Tovenaars, Profeten & de Toekomst van Voedsel - aanmelden
16.45 - 17.45 Future-Fit Voedselproductie - aanmelden

Prijs: Gratis
Doelgroep: Professionals
Programmapijler: Agrifood
Voertaal: Nederlands
Georganiseerd door: Duurzame Week en Except Integrated Sustainability

Wie zien u graag deelnemen aan de sessies en zoeken naar dialoog en nieuwe perspectieven op de toekomst van voedselproductie. Hieronder vindt u meer informatie per evenement.

Het hele programma vindt u op de website van de Duurzame Week. Hieronder staat een toelichting per uitgelicht programma-onderdeel.

Tovenaars, Profeten & de Toekomst van Voedsel

De wereldtovenaars zijn van mening dat wetenschap en technologie ons kunnen helpen onze weg uit de huidige klimaatcrisis te vinden. Profeten daarentegen neigen naar behoud en milieubewustzijn. Maar is het echt het een of het ander? Wat kunnen we van elk van deze perspectieven leren om ons wereldwijde voedselsysteem het best te ondersteunen?

Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met een panel van fantastische sprekers die verschillende agrarische innovaties, zoals precisielandbouw en agroforestry, aan het licht zullen brengen. Samen gaan we nadenken over de mogelijkheden die zowel technologische als milieuvriendelijke oplossingen kunnen bieden.

Deze sessie is te volgen via een live stream vanaf de Facebookpagina, ons YouTube-kanaal en de website van de Duurzame Week.

Aanmelden via ‘Meld je aan’ button of klik hier!

Future-Fit Voedselproductie

Klimaatverandering en andere verstoringen van ecosystemen zetten onze voedselsystemen ernstig onder druk. De landbouwomstandigheden over de hele wereld zijn in beweging. Hoe kunnen we veerkrachtige voedselsystemen creëren die bestand zijn tegen de actuele veranderingen en tegen de veranderingen die nog gaan komen?

Tom Bosschaert neemt deel aan ons symposium om ons te inspireren met verschillende projecten die een nieuwe kijk geven op duurzame voedselproductie. Van de woestijnen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten tot zelfvoorzienende wijken hier in Nederland; Except laat ons zien hoe we technologische en natuurgebaseerde oplossingen kunnen combineren om veerkrachtige, toekomstgerichte voedselsystemen te bouwen.

Deze sessie is te volgen via Zoom; je ontvangt hiervoor de link tijdens de voorgaande plenaire sessie Tovenaars, Profeten & de Toekomst van Voedsel.

Aanmelden via ‘Meld je aan’ button of klik hier!

Saskia Van Loozenoord
by Saskia Van Loozenoord
Communications Specialist and Project Manager

June 15, 2020