by Tom Bosschaert
Directeur

9 juni 2021

Tom Bosschaert

Persbericht: Publieke lancering Online evenement via Zoom op 24 juni 2021 om 16:00 (CEST)

Media Contact: office@except.nl

Website (in uitvoering): www.orchidcity.eco


Except Integrated Sustainability
, een pionierende consultancy die werkt aan systemisch duurzame steden en voedselproductie, kondigt haar publieke launch van Orchid City aan. Orchid City is ‘s wereld eerste betaalbare, zelfvoorzienende stedelijke blauwdruk; een revolutionaire visie op een nieuwe manier van wonen, werken, produceren en leven.

Samen met haar partners presenteert Except Orchid City online op donderdag 24 juni 2021 om 16:00 (CEST).

De persmap en hoge resolutie afbeeldingen downloadt u onderaan deze pagina.

Over Orchid City

“De wereld is op zoek naar antwoorden. Zowel bij de overheid als bij bedrijven staat duurzaamheid vooraan op het programma. We zien dat het tijd is om visies te ontwikkelen die verder gaan dan ééndimensionale oplossingen, die de essentiële fundamenten van hoe we leven, werken, en produceren aanpakken. Als we gebruik maken van een systemische integrale aanpak kunnen we meerdere problemen tegelijkertijd aanpakken, en een nieuwe manier van gezond en toekomstbestendig leven realiseren.

De ingrediënten van dit recept liggen klaar. In Orchid City combineren we deze in een blauwdruk voor een volledig zelfvoorzienende stad, waar in alle dagelijkse behoeften wordt voorzien. Sociaal, voor jong en oud, voor betekenisvol werk, voor regeneratieve natuur, circulaire grondstofstromen, materiaalgebruik, en solide business modellen. Het ontwerp van de stad is open, toegankelijk, en transparant, beschikbaar voor iedereen, in volle interactie met de rest van de wereld, terwijl het functioneel fundamenteel anders opereert. Een inspirerende plek die een groot deel van de wereldbevolking een perspectief biedt op een gezonde, inspirerende, leefbare toekomst.”

- Tom Bosschaert, directeur van Except.

Orchid City streeft naar een duurzame samenleving, en bereikt dit door een efficiënte en zelfvoorzienende leef-, werk-, productie-, leer- en speelomgeving te creëren. Orchid City voorziet in haar eigen voedsel, energie, werk, sociale diensten zoals zorg, en scholen. Het herstelt de natuur, de relatie tussen mens en natuur, en onder elkaar.

De voedselproductie bestaat uit een combinatie van voedselbossen, permacultuur, open veld- en kasproductie. Orchid City communities worden aangedreven door ecosysteemdiensten voor waterzuivering, hernieuwbare energie, en de productie van bio-based constructiematerialen. Het landschap van een Orchid City heeft een hoge biodiversiteit en is klimaatadaptief. Wonen in Orchid City biedt een diverse en inclusieve community betaalbare, toekomstbestendige woningen. Er zijn villa’s, sociale huurwoningen, studentenwoningen en ouderenwoningen in dichtheden die je in steden tegenkomt, maar ook in landelijke dorpjes, georganiseerd rond waterlichamen die water filteren en zuiveren, als een integraal geheel.

Orchid City zorgt voor haar inwoners op zowel het mentale als fysieke vlak. Het biedt zinvol werk aan in de vorm van duurzame werkplekken. Het geeft ook ondersteuning voor startups en innovatieve bedrijven middels workshopruimtes, community diensten en cultureel programma.

In de ontwikkeling van Orchid City’s blauwdruk zijn met haalbaarheidsstudies locaties in Brazilië, Nederland en Vietnam geanalyseerd. Deze variërende locaties tonen aan dat Orchid City zich kan aanpassen naar verschillen in landschap, behoeften en uitdagingen op sociaal en milieugebied. Orchid City vormt zich naar verschillen in populatieomvang, klimaat, locatie en cultuur, en kan zich flexibel opschalen van 500 naar 50.000+ inwoners.

Een Orchid City voor 15.000 inwoners zorgt voor een regionale investering van meer dan € 4,5 miljard. Een stad van deze grootte bestaat uit 7.500 woningen van diverse typologieën. Het creëert 8.400 duurzame banen, het plant 1.1 miljoen bomen, en opereert energiepositief en klimaatneutraal.

Except heeft het onderzoek, de conceptvorming en haalbaarheidsstudies inmiddels afgerond, en zoekt nu naar locaties voor uitvoer, financiering, investerings- en ontwikkelpartners, en leveranciers om ‘s werelds eerste Orchid City te realiseren.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

9 juni 2021