Systeemdenken Genereert Betere Oplossingen

Duurzaamheid raakt alle aspecten van het leven en de maatschappij, dus ons werk doet dat ook. De integrale aanpak van ons werk vroeg om de ontwikkeling van Symbiosis in Development (SiD).

SiD is een open-source methode en raamwerk gebaseerd op systeemdenken. Het vertaalt complexiteit en de bijkomende onzekerheid in heldere inzichten waar acties op kunnen worden afgestemd, wat strategische besluitvorming bevordert. Het is ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt, maar kan worden gebruikt voor elk complex en dynamisch vraagstuk. Het combineert ontwerpdenken en iteratieve oplossingsgerichte technieken met een aan agile gerelateerd procesmatig management.

Naast het toepassen van SiD passen we als organisatie de Except Principes voor duurzame ontwikkeling toe.

Van Idee tot Uitvoering

De Symbiosis in Development methode vormt de rode draad voor al onze projecten, van begin tot eind. Het schrijft geen specifieke oplossingen voor, maar creëert de ruimte voor nieuwe gedachte en doelgerichte co-creatie. We beginnen met het nalopen van aannames, en betrekken hierbij de belangrijkste stakeholders. Relevante systemen worden in kaart gebracht om begrip over deze systemen te vergroten en verborgen problemen en mogelijkheden te ontdekken. Hiermee identificeren we de gebieden die het meest geschikt zijn voor een strategische interventie. Op basis van deze inzichten ontwerpen we holistische en innovatieve oplossingen.

20190920 Except XX lr-9883.jpg

Multidisciplinair

Symbiosis in Development brengt de perspectieven van meer dan twintig vakgebieden samen, waaronder circulariteit, bio-gebaseerde economie, industriële ecologie, iteratief ontwerp, sociale gerechtigheid, en meer. Op deze manier vormt het een verbindende taal die interdisciplinaire teams in staat stelt om effectiever samen te werken. Elk project wordt aangepakt door een multidisciplinair team dat bestaat uit diverse analisten, creatievelingen en business experts, geleid door ervaren projectmanagers. De inzichten van al deze vakgebieden resulteren in een ingesloten oplossing die op maat is, geschikt is voor alle deelgebieden en functioneert op de lange termijn

Open-source

Om de systemische maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om werkelijk duurzaam te worden hebben we iedereen nodig; bedrijven, overheden, gemeenschappen en particulieren. Iedereen moet een steentje bijdragen. Om dit te versnellen, delen we onze kennis en instrumenten op congressen, in publicaties en door workshops, en gebruiken we zoveel mogelijk open-source licenties. De documentatie van Symbiosis in Development is volledig open-source en vrij verkrijgbaar. Al onze bronnen, over een breed scala aan onderwerpen zijn terug te vinden op onze Kennis pagina.