by Saskia Van Loozenoord
Communications Specialist and Project Manager

6 juli 2020

Saskia Van Loozenoord

Bij Except Integrated Sustainability werken we vanuit een integrale aanpak aan een duurzame toekomst. Hiervoor zoeken we naar innovatieve en creatieve manieren waarop we een positieve bijdrage kunnen leveren aan al het leven waar we de aarde mee delen, maar ook de juiste partnerschappen om dat mogelijk te maken. Daarom heeft Except zich met groot enthousiasme aangesloten bij het kennis- en partnernetwerk ‘De Groene Stad’.

De Groene Stad zet zich in voor het vergroenen van de stedelijke omgeving door het verzamelen van kennis, te inspireren en belanghebbenden met elkaar te verbinden. Zo’n 20 partners bieden gezamenlijk innovatieve en concrete oplossingen voor steden en gebieden, van idee tot uitvoer. Hieronder onder andere VNO/NCW, Royal Flora Holland, Royal Anthos, Van den Berk boomkwekerijen, LTO Nederland, en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Almere.

Impact op klimaat

Groen in de stad draagt onder andere bij aan de biodiversiteit en de gemoedstoestand van mensen. Daarnaast zorgt beplanting in een stedelijke omgeving voor een positieve uitwerking op het klimaat in de stad, en adaptatie voor een veranderend klimaat. Het “urban heat island effect”, het opwarmen van een stedelijke omgeving ten opzichte van het buitengebied, kan ook worden verminderd door de aanwezigheid van groen. 

Impact op gezondheid

Onderzoek dat in samenwerking met De Groene Stad wordt uitgevoerd onderstreept het belang van groen bij het reduceren van stress, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, door een kas neer te zetten voor patiënten en medewerkers om te kunnen ontspannen. Er zijn zelfs proeven die aantonen dat het toedienen van chemotherapie in een tuin een positief effect heeft op de gesteldheid van patiënten.

Impact op welzijn

Een ander mooi voorbeeld is het onderzoek naar het effect van planten op de werkplek. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat mensen die in een groen kantoor werken buiten werktijd minder over werk piekeren.  Het ziekteverzuim nam in dezelfde tijd met 1,6 ziektedag per medewerker per jaar af.

Bij Except waren we hier al van overtuigd en daarom staat ons kantoor in Utrecht vol met speciale luchtzuiverende planten en vier bomen. We kijken uit naar een vruchtbare en innovatieve samenwerking met De Groene Stad en haar partners, en kondigen binnenkort de eerste gezamenlijke projecten en evenementen aan.

Saskia Van Loozenoord
by Saskia Van Loozenoord
Communications Specialist and Project Manager

6 juli 2020