by Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

1 maart 2021

Jeroen Van der Vlist

Loup richt zich op de herontwikkeling van de Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, een voormalig gevangeniscomplex gebouwd in het midden van de negentiende eeuw langs een van de utrechtse grachten in het centrum. Voor dit concept werkte Except samen met Fakton, Groosman Architecten, OKRA en ABC Vastgoed om een unieke en duurzame visie te ontwikkelen voor dit fascinerende en historische gebouw. Het zeldzame ontwerp van het complex zorgt voor een scala aan verschillende toepassingen en biedt een speciale en gedenkwaardige plek om te verblijven, werken en bezoeken.

wolvenplein_luchtfoto.jpg

Het verleden van de voormalige gevangenis Wolvenplein is getekend als een plek van opvang, bezinning en doorstroming. Een plek van tot inzicht komen, en terugkeren naar de maatschappij. Loup geeft een moderne invulling aan deze thema’s door wonen, werken en ontspannen samen te brengen op het Wolvenplein.

wolvenplein_expl_1.jpg

Een eigen identiteit binnen de stad

Het concept realiseert dit door zich enerzijds te richten op woonfuncties voor kortere en langere duur, en anderzijds op multifunctioneel ruimtegebruik in de vorm van een bazaarachtig “Plein van Ruimtes”. Het wonen richt zich op korte en langere verblijven voor mensen met een (acute) tijdelijke woonvraag, met woonruimte in de sociale, middeldure en vrije sector. Dit zijn bijvoorbeeld kenniswerkers, promovendi, postdocs, stagiairs, kunstenaars, mensen in scheiding of relatiebreuk of expats. Zij vinden hun plek in het Wolvenplein en maken gebruik van het Plein van Ruimtes om te werken, te genieten, te ontmoeten en om tot bezinning te komen. Deze flexibele, inspirerende plek dicht bij huis sluit aan bij de steeds meer zichtbaar wordende verwevenheid van co-living en co-working. Door het verder toenemen van de blurring economy krijgt deze vorm van wonen, werken en ontspannen steeds meer bestaansrecht.

wolvenplein_plat_1.width-800.jpg

Een kalm stedelijk programma

Het Plein van Ruimtes biedt de bewoners van het complex en de buurt een plek om activiteiten te ondernemen die thuis niet (meer) kunnen. Dit multifunctionele deel van het gebouw wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit in ruimte en tijd. Er kan overdag gewerkt worden en er is ruimte voor bijvoorbeeld meditatiesessies, yoga, muziekles, workshops en trainingen. Er is plek voor ‘artists in residence’, ondersteund door cultuurfondsen, met atelier en expositieruimte die het publieke karakter versterken. Ook in andere programmaonderdelen sluit het Wolvenplein aan bij de behoefte uit de buurt. Uitbreiding van de kinderopvang en het maatschappelijke programma worden gedeeld met de nieuwe bewoners van het Wolvenplein.

wolvenplein_vis_1.jpg

Een beleefbaar en leesbaar monument

De beoogde dynamiek en doorstroming in wonen en werken wordt behouden in het monumentale karakter, zowel in functie (was het vroeger ook) als in vorm (in de bestaande cellenstructuur). De monumentale waarde van het Wolvenplein wordt gekoesterd en waar mogelijk in ere hersteld. De herkenbare gesloten cellenstructuur wordt verder geactiveerd door een gevarieerd programma van wonen, werken en ontspannen volgens de maatstaven van de toekomst. Een nieuwe, lichte, open houtstructuur, gebaseerd op het monumentale gebouwgrid, vleit zich om het monument heen. De nieuwbouw zorgt daarmee voor meer toegankelijkheid en nieuwe routes in en om het complex, waarmee de gradiënt van rust tot reuring wordt versterkt.

Het herstelde voorplein en de culturele as door het gebouw worden dankzij de nieuwe loopbrug richting het Griftpark onderdeel van het rondje Singel. Daarmee wordt het Wolvenplein als publieke parel toegevoegd aan het snoer van bioscoop, park, museum en theater.

download (3).jpg

Een robuuste ontwikkelstrategie

Het uitgangspunt is dat het hele complex in één hand blijft, bij één exploitatiepartner die ervaring heeft met het integraal beheren van co-living, co-working en de samenhangende voorzieningen, en het programmeren van het Plein van Ruimtes. De ontwikkelstrategie zet in op het koesteren en versterken van de huidige gebruikers en ondersteunende functies. Een vliegende start van waaruit een organische doorontwikkeling kan plaatsvinden. De beoogde functies hebben relatief weinig ingrepen in de bestaande structuur tot gevolg. Dit brengt een optimale exploitatie met zich mee, door relatief lage verbouwkosten. In een intensief cocreatieproces met de buurt, gemeente, bewoners en de huidige gebruikers werken we samen het concept verder uit. Op die manier zetten we een nieuwe vorm van flexibel ruimtegebruik op de kaart, bieden we ruimte voor nieuwe gebruikers en bewoners in verschillende segmenten op regionale schaal en zorgen we voor een hoge bezettingsgraad van de exploitatie. Een gebouw dat ook de komende 168 jaar florerend doorkomt, met behoud van haar waarden uit het verleden en uitgerust voor de toekomst.

Jeroen Van der Vlist
by Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

1 maart 2021

Clienten & Partners

Project team

Lees meer