by Tom Bosschaert
Directeur

1 juli 2007

Tom Bosschaert

Dit concept transformeert het centrum van Shanghai in een volledig duurzame gemeenschap op het gebied van energie, voedsel, water en werkgelegenheid. Het plan, ontworpen voor expo 2013, combineert een scala aan duurzame innovaties en ontwikkelingen met spannende ontwerpen en stedelijke landbouw. Het resultaat is een waardevolle en visueel spectaculaire stedelijke gemeenschap, een opkomende circulaire economie en toekomstbestendige investeringen. Het stedelijk masterplan voor Shanghai demonstreert de stedelijke renaissance-aanpak voor een locatie die grenst aan de Nanjing-weg, waarin een nabijgelegen en historische Lilong-gemeenschap is opgenomen.

Shanghai Sustainable Masterplan - Vertical Farm Concept - 2008.jpg

Stedelijke cycli

Het plan maakt gebruik van zowel de macro-economische als de lokale voordelen en problemen van de Chinese economie en gebruikt oplossingen die duurzame groei en sociale ontwikkeling bevorderen in een anders chaotische stadsgroei. Het herintroduceren van het stadskanaal als een deel van de geschiedenis van Shanghai wordt gebruikt als functioneel en economisch voordeel.

UrbanPhasingDiagram_pure_image.jpg
Fasering van het stedelijk ontwikkelingsplan.

Integrale oplossingen

Dit project integreert verschillende oplossingen voor de meest dringende problemen van Shanghai, waaronder vervuiling, verkeer, huisvesting, afnemende landbouwgrond en op hol geslagen ontwikkeling. Het legt de basis voor een duurzame herontwikkeling van de stad. Het masterplan plaatst kerngebouwen in Shanghai's typische ‘Lilong’, sociale woonwijken uit de jaren 1900 die overal in de stad op het punt van afbraak staan. Het plan verbindt deze wijken met elkaar door middel van kanalensystemen die vergezeld gaan van doorgaande fiets- en voetgangerspaden.

Het masterplan geeft de Lilong woonwijken nieuwe energie, en blaast de stad nieuw leven in met stedelijke kernen die lokale handel, sociale interactie en betaalbare woonomgevingen van hoge kwaliteit aanmoedigen. De kernen bevatten stedelijke centra voor gemengd gebruik, gestimuleerd door een programma van marktplaatsen, culturele voorzieningen, openbare tuinen, detailhandel, commerciële, residentiële en grootschalige stedelijke landbouw. Sommige Lilong-wijken worden opgeofferd om nieuwe voorwaarden te creëren voor andere wijken en het schema van deze Lilongs wordt binnenstebuiten gekeerd.

Shanghai Sustainable Masterplan - Corridor - 2008.jpg

Duurzame stadsontwikkeling

De boerderijen reinigen water en lucht en wekken tegelijkertijd energie en voedsel op. Zo leggen ze de basis voor een duurzame toekomst. Ze voorzien in de basis voedselbehoeften van 50.000 mensen per interventie, met een bereik van 1 km in diameter. Elke interventie zorgt voor de transformatie van één lilongwijk in nieuwe levensvatbaarheid voor drie andere wijken, plus omliggende gebieden. Schoon water wordt geproduceerd uit de vervuilde Sujou-kreek, dankzij verdamping in de torens. Dit water wordt teruggevoerd in het kanalensysteem om grote districten te bedienen die schone energie- en waterinfrastructuur nodig hebben.

Shanghai Sustainable Masterplan - Central Courtyard - 2008_2.jpg
Markten in het midden van vier gemengde gebruik/landbouwtorens.

Hernieuwbare energie wordt opgewekt met de zon via gedecentraliseerde zonnepanelen, alsmede door het genereren van methaan en de daaropvolgende cogeneratie van biomassa-compostering in de kelder van de verticale boerderijen. De stadsverwarmings wordt van energie voorzien door dit biogas, waardoor een efficiënt koolstofvrij systeem ontstaat.

De enorme agrarische beroepsbevolking van Shanghai, die momenteel grotendeels werkloos is, wordt ingezet in de verticale boerderijen en in de stedelijke markten die geïntegreerd zijn in de omliggende Lilongs. De lokale voedselproductie zorgt voor een drastische vermindering van de voedselimport en van de transportnoodzaak voor stadsgoederen.

Dankzij uitgebreid onderzoek naar verticale boerderijen en landbouwtechnieken, naar de traditionele Lilong woonwijken en naar het stadsweefsel en de sociale situatie op de locatie lukte het ons om met dit project te focussen op de programmatische, sociale en milieutechnische oplossingen die de locatie nodig had.

Dit project is een voorbeeld van een symbiotische relatie van historische locaties binnen een stad, de natuurlijke toepassing van het genereren van hulpbronnen en verregaande infrastructurele overgang naar duurzame stedelijke gebieden.

VF_Diagram_pure_image.jpg
Een voorbeeld van enkele van de systemen die betrokken zijn bij verticale landbouw.
Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

1 juli 2007

Project team

  • Tom Bosschaert

    Directeur

  • Isaac Strackbein

    Architect
    stanton Architecture

Andere Items