by Tom Bosschaert
Directeur

20 januari 2015

Tom Bosschaert

Hoe kan openbaar vervoer bijdragen aan een veerkrachtig en duurzame stad? Met een team van experts en stakeholders uit de Stadsregio Rotterdam ontwikkelden we een visie naar dit doel. De visie kwam tot stand door verschillende intensieve samenwerkingssessies en wordt ingezet om nieuwe stakeholders en partners te betrekken bij het actieplan voor het meest duurzame OV systeem ter wereld.

Download de visie onderaan deze pagina.

Wat staat ons te wachten? 13 kritieke trends

Ons stadslandschap verandert snel. Demografie verschuift, nieuwe technologieën en levensstijlen ontmoeten uitdagingen in management, energie- en grondstofschaarste. We zien 13 kritieke maatschappelijke trends die direct invloed hebben op het openbaar vervoerssysteem en illustreren deze in het visierapport.

Een nieuwe aanpak

We moeten beslissingen maken over ons OV systeem die onze steden voor de komende 30 jaar zullen beinvloeden. Momenteel halen we onze doelen niet en om dit wel te doen moeten we breder kijken naar de effecten van onze beslissingen, in het systeem en op de lange termijn. Hoe doen we dat? De visie zet een voorbeeld uit van een routekaart om met stappen van verschillende stakeholders zowel economisch, ecologisch, sociaal en fysieke winst te boeken. 

Doelstellingen OV

Actieplan OV

Nu hebben we actie nodig. Welke partij kan en wil wat doen? Met deze visie zetten we een stip op de horizon en nu, in de volgende fase van dit project, betrekken we alle partijen in het landschap om een positie in te nemen op weg naar het meest duurzame openbaar vervoerssysteem ter wereld. 

 • Zelfrijdende bussen, flexwerkers en meer regen door een veranderend klimaat zijn maar enkele ontwikkelingen die aankloppen bij het rigide openbaar vervoerstelsel. Rigide door strenge concessieregels die weinig ruimte laten voor adaptatie en innovatie. En dit terwijl het OV dé sleutel kan zijn tot economische ontwikkeling en verduurzaming.

  Het OV als sleutel tot duurzame ontwikkeling, daar gaat dit rapport over. Wat moet er veranderen, welke kritische trends spelen een rol en hoe zetten we de eerste stappen naar een toekomstbestendig OV systeem?

  Hugo de Bruin, opdrachtgever namens Stadsregio Rotterdam

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

20 januari 2015

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Richard Kleefman

  Commissioner
  Stadsregio Rotterdam

 • Hugo de Bruin

  Commissioner
  Stadsregio Rotterdam

Andere Items