by Tom Bosschaert
Directeur

19 september 2015

Tom Bosschaert

De online Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) biedt honderden kaarten die ecosysteemdiensten laten zien in Nederland. Samen met gebruikers wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, initiatiefnemer van de atlas, de tool verder ontwikkelen. Het consultatietraject met bedrijven en gemeenten identificeerde gebruikerswensen voor de ANK en leidde tot een kristalheldere lijst van implementeerbare acties, functies, data behoeften en verbeteringen voor gebruikersvriendelijkheid. Download het rapport met onze onderzoeksresultaten onderaan deze pagina.

De komende jaren werken burgers, bedrijven en overheden steeds vaker samen aan nature based solutions. Open toegang tot data en een symbiotisch ontwikkelende visie op natuur en economie is hierbij vanzelfsprekend. Dit is een perfecte kans voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Hiervoor is het cruciaal dat de ANK snel aansluiting vindt op de werkprocessen van gebruikers.

 • Except bood ons een nieuwe invalshoek en creatieve ideeën. Gecombineerd met de hoge mate van professionaliteit, de bereidheid tot actief meedenken en de flexibiliteit gedurende het project heeft dit geleid tot een hele prettige samenwerking en een succesvol project.

  Marjolein Mann, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Resultaten

Ons onderzoek wees uit dat zowel gemeenten als bedrijven potentiële waarde zien in de ANK, zowel tijdens dagelijkse, operationele processen als tijdens projectvoorbereiding en uitvoering. De verwachting van gemeenten is dat de ANK bijdraagt aan de verbinding met burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen. Dit levert ‘rijkere’, natuurinclusieve programma’s van eisen op. De mogelijke functie voor bedrijven richt zich op de korte termijn vooral op impactreductie en later op het ondersteunen van natural capital accounting.

De ANK als verbinder

Op dit moment is informatie over natuurlijk kapitaal verspreid over meerdere websites. De ANK kan de verbinder zijn van al deze informatie en zodat partijen in één omgeving kunnen blijven werken voor hun besluitprocedure.

screenhunter_79_sep._02_17.03.jpg

Een onmisbare tool

Dit is slechts het begin. Met een ecosysteembenadering kan de ANK zorgen voor een koers van natuurlijk kapitaal als beweging naast de feitelijke ontwikkeling van het instrument atlas. Verbinding met de werkpraktijk van gebruikers en met verwante initiatieven is nodig om de ANK te laten groeien tot een zelfsturend, zelflerend, interactief platform. Om ervoor te zorgen dat de juiste gebruikers de ANK weten te vinden, gebruiken en helpt verbeteren, is het cruciaal om de bedoeling van de ANK te communiceren.

De ANK kan uitgroeien tot een onmisbare tool voor elke professional die met natuurlijk kapitaal werkt. Zo nemen we eindelijk de waarden van de natuur mee in ontwerpprocessen.

proces_asset_wideimage.jpg
Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

19 september 2015

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Bart Stoffels

  Urban planner, process manager
  Except Integrated Sustainability

 • Erik Westerduin

  Business Developer
  Except Integrated Sustainability

 • Marta Suanzes

  Architect
  Except Integrated Sustainability

Downloads

Andere Items