by Tom Bosschaert
Directeur

17 februari 2019

Tom Bosschaert

Het Integrated Sustainable Agriculture Initiative (ISAI) speelt in op de dringende behoefte in Egypte aan het herstel van ecosystemen en het verbeteren van duurzame voedselproductie. Dit samenwerkingsverband tussen Foresight for Development and Innovation (Egypte) en Except Integrated Sustainability (Nederland), moet in nauwe samenwerking met de Egyptische overheid het herstel en de regeneratie van meer dan 42.000 ha landbouwgrond realiseren. Dit zorgt voor gegarandeerde duurzaamheid en voedselzekerheid in Egypte.

Agriculture Initiative Egypt ISAI
De locatie van het eerste ISAI project in Egypte

Dankzij ISAI realiseert Egypte zich systemische integratie en een landelijke duurzame voedselindustrie mogelijk is.

Het ISAI-project is van de grond af aan opgebouwd en heeft veerkracht, aanpassingsvermogen en verzachtende als kernstrategieën tegen klimaatverandering - met de nadruk op droogte en uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. De sleutel tot dit innovatieve project is de integratie van productieve boomplantages, agroforestry, weides, aquacultuur en kasbouw. Ook wordt het project een belangrijke pijler in het plan van de Egyptische regering om herbebossing te intensiveren.

Het hele project wordt aangedreven door 100% hernieuwbare energiebronnen, nul-afvalbeheer en efficiënt waterbeheer worden breed toegepast en er geldt en een overkoepelend doel om de biodiversiteit te vergroten.

Het langetermijnplan is om de aanpak op te schalen en te verspreiden naar andere regio's in Egypte en uiteindelijk uit te breiden naar andere landen met vergelijkbare landschappen en duurzaamheidsuitdagingen.

ISAI draagt bij aan meer dan 22 miljoen bomen en een verscheidenheid aan dier- en plantensoorten - u kunt het project, als onderdeel van de One Trillion Trees Challenge, hier steunen.

Egypt_ag_3_0.jpg
ISAI biedt de drogere gebieden van Egypte een kans om te beginnen met de productie van hoogwaardig en betaalbaar voedse

Regionale context

Aride en semi-aride gebieden worstelen met meerdere vraagstukken, in het bijzonder met de toegang tot alle soorten hulpbronnen die nodig zijn voor voedselproductie. Tegelijkertijd blijft de bevolking toenemen en neemt ook de ontwikkeling van infrastructuur toe, waardoor er een nog groter beroep wordt gedaan op de reeds aangetaste bodem en het zoetwater. Door verouderde praktijken kan tot 80% van het drinkwater verloren gaan en het overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden brengt onherstelbare schade toe aan het land.

Dit moet op grote schaal veranderen.

Het gebruik van ecosysteem-gevoelige manieren om de juiste bomen te planten, samen met duurzaam waterbeheer en agroforestry, is een erkende manier om deze nadelige praktijken tegen te gaan, het land te herstellen en te zorgen voor een langdurige en gezonde voedselproductie.

Deze noodzaak om te verbeteren is niet onopgemerkt gebleven. In 2016 introduceerde de president van Egypte duurzaamheidsdoelstellingen en begon hij met de ontwikkeling van een nieuwe en duurzamere landbouw. De regering startte grootschalige drooglegging van woestijngronden van in totaal 630.000 ha, met het doel om uit te breiden tot meer dan 1,6 miljoen ha.

Het belangrijkste doel van dit initiatief is om nieuwe gemeenschappen te stichten in gebieden die vaak als onbewoonbaar worden beschouwd en om goede werkgelegenheid te bieden, met de nadruk op duurzame landbouw en verbetering van de voedselzekerheid.

Egypt ISAI
Afbeeling ISAI Egyptr systemen overzicht

Partnerships and stakeholders

Except werkt nauw samen met prof. dr. Hany el-Kateb en Foresight for Development and Innovation, en heeft partnerschappen met het Ministerie van Milieu van Egypte en het Sovereign Fund of Egypt.

Onze gedeelde kennis en ervaring op het gebied van diepgaand wetenschappelijk onderzoek, innovatief ontwerp en innovatieve landbouw, zullen samen met een uitgebreid partnernetwerk in Europa en Egypte zorgen voor de ontwikkeling en levensvatbaarheid van echt duurzame voedselsystemen voor droge gebieden over de hele wereld.

Het project brengt de hele toeleveringsketen die nodig is voor het realiseren van duurzame landbouw op de lange termijn samen en verbindt onderweg een reeks belanghebbenden, waaronder boeren, planners, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers, fabrikanten en investeerders.

In de komende jaren zal het team de reeks partners verder uitbreiden, met als doel de volledige realisatieketen te bestrijken.

16-ESAI_Location4.jpg
Een afbeelding van een proefboerderij in het ISAI-project.

Agroforestry en waterbronnen

Het ISAI-project omvat een gevarieerd aanbod van gewassen en bomen. Of het nu gaat om fruitbomen, palmen of soorten die als windbreker kunnen worden gebruikt, elke soort wordt geselecteerd op basis van het juiste risico, gewasrotatie, aantrekkelijkheid voor de markt en geschiktheid voor het milieu.

Dit duurzame, integrale landbouwmodel vergroot de biodiversiteit, versterkt de veerkracht, bevordert de mogelijkheid tot beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, en beschermt tegen de gure woestijnwind en het zand.

Ook helpt dit project bij het vervullen van de missie van de Egyptische regering om 42.000 ha duurzame landbouwgrond en meer dan 22,7 miljoen nieuwe en permanente bomen veilig te stellen.

Het spreekt vanzelf dat de toegang tot water en het beheer ervan van vitaal belang zijn voor elk landbouwproject, laat staan voor een project dat ook extensieve agrobosbouw en plantages, geïntegreerde productiegebieden, aquacultuur en kassen ondersteunt.

Het ISAI-project heeft twee vergelijkbare proefboerderijen, gebaseerd op hun verschillen in waterbron:

Een zoetwatermodel van 51 ha - ca. 542 bomen/ha

Een zoutwatermodel van 28 ha - ca. 130 bomen/ha

Het zoutwaterproject integreert speciale componenten waardoor de waterbron als middel gebruikt kan worden om zijn eigen schone, hernieuwbare energie op te wekken.

In fase II van het project zullen grotere boerderijen (van meer dan enkele duizenden hectaren) worden opgezet in andere regio's in Egypte. Tijdens deze fase worden de ontwikkeling van de boerderijen, de productiesystemen en de onderwijs- en kennisnetwerken uitgebreid.

In fase III wordt het programma op een veel grotere, nationale schaal uitgerold en wordt de uitbreiding naar andere aride en semi-aride internationale regio's voorbereid.

desert greening 2.jpg
In droge gebieden zijn andere praktijken nodig door een gebrek aan water en arme bodems.

Mate van succes

Fase I is succesvol als:

 • Er twee proefboerderijen (51ha en 28ha) en de aanplant van meer dan 30.000 bomen gerealiseerd zijn.
 • Er financieel en ecologisch duurzame bedrijfsvoering en volledige betrokkenheid van de gemeenschap bewezen kan worden.
 • De opschaling naar fase II en fase III tot meer dan 22 miljoen bomen geïnitieerd kan worden.
 • De aanzet wordt gegeven tot een echt duurzaam boslandbouw ecosysteem binnen Egypte en andere regio's.

Belangrijkste mijlpalen

 • Verkrijgen van financiering voor fase I
 • Start gedetailleerd ontwerp en ontwikkeling op locaties 1 en 2
 • Start bouw van boerderij
 • Begin van de eerste werkzaamheden op de boerderij
 • Aanpassen en optimaliseren van activiteiten
 • Verslag uitbrengen over financiële haalbaarheid en ecologische duurzaamheid
 • Start van fase II en verder
Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

17 februari 2019

Project team

Andere Items