by Tom Bosschaert
Directeur

15 januari 2020

Tom Bosschaert

Serenity Farms is 's werelds grootste volledig zelfvoorzienende kassencomplex. Dit concept maakt winstgevende voedselproductie mogelijk en onderhoudt gemeenschappen in de meest uitdagende omgeving ter wereld. Nog indrukwekkender is dat het water rechtstreeks uit de zee komt, dat het hele complex wordt aangedreven door zonne-energie en dat meer dan 180.000 mensen van vers fruit en groenten worden voorzien. De eerste locatie voor dit baanbrekende concept wordt beoogd aan de westkust van Saoedi-Arabië en wordt ondergebracht bij de Reza Investment Company.

Serenity Farms SF_v14_CSP_003.jpg
Serenity Farms is het thuis van ‘s werelds grootste kassencomplex, dat volledig op zonne-energie draait en zeewater gebruikt om grondwaterlagen niet verder uit te putten.

Serenity Farms verlegt grenzen en laat de wereld zien hoe het mogelijk is om gezonde, consistente, hoogwaardige verse producten te produceren voor mensen die in droge en semi-droge gebieden wonen. Mensen die in dit soort gebieden wonen zijn momenteel afhankelijk van twee soorten voedselproducten:

  • lokaal, water-intensief, en van lage kwaliteit, of
  • duur, per vliegtuig vervoerd met hoge CO2 footprint, en verre van vers.

Onze oplossingen verminderen de uitstoot en de kosten, minimaliseren het waterverbruik en de uitputting van watervoerende grondlagen en bevorderen actief de duurzaamheid door de voedselzekerheid te versterken. Naast talloze andere voordelen is het belangrijkste dat Serenity Farms zichzelf neerzet als een unieke niet-op-olie gebaseerde economische motor in een regio die op een gevaarlijke manier gedomineerd wordt door een industrie gebaseerd op fossiele brandstof.

Serenity Farms in een notendop

Serenity Farms laat de voedselindustrie van de toekomst zien - een industrie die vers voedsel levert aan droge gebieden, kwaliteitsbanen, beter onderwijs en duurzame economische groei op de lange termijn. Het verhoogt niet alleen de nationale voedselproductie en voedselzekerheid, maar vermindert ook de ecologische voetafdruk en het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen.

- Serenity Farms is met 110 ha de thuisbasis van 's werelds grootste kassencomplex.

- Het is de eerste grootschalige commerciële kas die gebruik maakt van niet-aquiferische waterbronnen ter wereld.

- Gebruikt 100% ontzilt zeewater, rechtstreeks uit de Rode Zee.

- Bespaart 9,2 miljard liter water per jaar, een besparing van meer dan 95% in vergelijking met een open veld.

- Maakt gebruik van 100% zonne-energie en is volledig vrij van fossiele brandstoffen, waardoor de CO2-voetafdruk wordt verkleind.

- Produceert op betrouwbare wijze gezond, kwaliteitsvol en vers voedsel voor meer dan 180.000 mensen.

- Verbetert de voedselzekerheid en duurzaamheid van de gemeenschap.

- Creëert nieuwe industrieën en tot 50.000 duurzame banen.

- Geeft de lokale economie een boost van 1 miljard US$ over een periode van 10 jaar.

- Creëert een kennisontwikkelingsindustrie op het gebied van duurzame voedselproductie (in samenwerking met de KAUST-universiteit).

- Biedt werkgelegenheid aan 3000 geschoolde en opgeleide werknemers.

- Verbetert opleiding, onderwijs, capaciteitsontwikkeling en lokaal menselijk kapitaal.

- Vermindert CO2-uitstoot door het elimineren van geïmporteerde, door de lucht vervoerde voedselvoorraden.

- Bereidt toekomstige industriële symbiose voor: koppelt organisch afval van horecabedrijven en kippenboerderijen, haalt CO2 uit de atmosfeer en gebruikt plantenvezels voor verpakking.

- Onder toezicht van een financieel lonende investeringsstructuur, inclusief beheerd risico en gefaseerde schaalvergroting.

SF-LogoBRASHuse_web (1).jpg
Een Serenity Farm produceert genoeg verse en lokale producten voor meer dan 180.000 mensen, waar de markt eerst afhankelijk was van dure en koolstofzware import.
600x200_Serenity_farms_01.jpg

Voedsel verbouwen in de woestijn

Er zijn veel factoren die druk uitoefenen op de droogste omgevingen ter wereld. Met name de effecten van klimaatverandering, slinkende landbouwbronnen en de aanhoudende bevolkingsgroei dragen bij aan het collectieve onvermogen om genoeg producten te verbouwen. In het algemeen geldt: hoe armer het land, hoe meer het in dit opzicht te lijden zal hebben.

De afnemende voedselzekerheid en de gevolgen daarvan voor de nationale autonomie zijn een belangrijk punt van zorg voor landen met een lage binnenlandse voedselproductie, met name in Saoedi-Arabië en andere landen van de Gulf Cooperation Council (GCC).

  • "Rekening houdend met een groeiende bevolking en verschuivende diëten, zal de wereld in 2050 69% meer calorieën moeten produceren dan we in 2006 deden."

    World Resources Institute

In Saudi-Arabië staan zoetwaterbronnen (aquifers) op het punt van uitputting. Het regent lang niet genoeg om ze weer aan te vullen in het tempo waarin ze worden opgebruikt, wat betekent dat de huidige lokale landbouwpraktijken onder zware druk staan.

Bovendien maakt de groeiende bevolking landen wereldwijd steeds afhankelijker van de internationale handel. Op lange termijn helpt deze te grote afhankelijkheid niet en verhoogt zij het risico op voedselonzekerheid en de uitstoot van CO2 door dure, koolstofintensieve en gekoelde luchtvrachtbewegingen. Deze overmatige afhankelijkheid vermindert niet alleen de kwaliteit, maar belemmert ook de ontwikkeling van een lokale, kwalitatief hoogstaande en duurzame landbouw in de woestijn.

We hebben het Serenity Farms project opgezet om dit fenomeen aan te pakken.

Serenity Farms zal gebruik maken van Nederlandse kassen- en energietechnologie, waardoor het project in staat is zichzelf in stand te houden door:

- Ervoor te zorgen dat 100% van het water dat ter plaatse wordt gebruikt, ontzilt zeewater is.

- Het waterverbruik met meer dan 95% te verminderen in vergelijking met de lokale open-veld landbouw.

- Het gebruik van zonne-energie - zowel thermische als PV-bronnen - over het hele complex.

SAM_2893.JPG
Afgelegen gemeenschappen kunnen hun veerkracht en duurzaamheid vergroten op het moment dat zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen en de beschikking hebben over hoog kwaliteitsvoedsel.
  • " Het uiteindelijke doel van de landbouw is niet het telen van gewassen, maar het perfectioneren en cultiveren van de mens "

    Masanobu Fukuoka - The one-straw revolution

Water: bron van leven

Het spreekt voor zich dat er in droge en woestijnachtige zon in overvloed is. Water, echter, is de moeilijkst te verkrijgen en meest waardevolle hulpbron. Zonder water houdt het leven op te bestaan.

Als gevolg van de niet-duurzame ontwikkeling en de ongekende consumptie tijdens de vorige eeuw zijn veel droge regio's afhankelijker geworden van hun ondergrondse waterbronnen. Saudi-Arabië, bijvoorbeeld, heeft alleen al in de laatste 50 jaar meer dan 80% van zijn aquiferreserves uitgeput en wordt geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan.

De regering heeft het gebruik van water in de open landbouw voor graan- en veevoergewassen verboden om de resterende waterreserves te verlengen en de economische schade te beperken.

Ondanks deze noodzakelijke stappen zullen aquifers zichzelf niet eindeloos kunnen blijven aanvullen, als het al ooit gebeurt. Veel Saoediërs en investeerders verwachten dan ook meer ingrepen in het kader van de "Vision 2030" van de Saoedische regering.

Serenity Farms schept een precedent voor deze nieuwe en opkomende industrie - in overeenstemming met de toekomstvisie van Saoedi-Arabië, eentje die de tand des tijds zal doorstaan. Er is een groot potentieel voor uitbreiding in de hele GCC-regio, maar ook in vele andere droge gebieden wereldwijd.

Het einde van het tijdperk van fossiele brandstoffen

Door wereldwijde inspanningen keren veel landen fossiele brandstoffen langzaam maar zeker de rug toe. Landen die hun economie op deze oude industrieën hebben gebouwd, bereiden zich nu voor op de toekomst en de onvermijdelijke verschuiving, weg van olie.

Saoedi-Arabië gaat deze uitdaging aan en pakt zijn problemen aan met de "Vision 2030", waarin het land verklaart een duurzame economie te ontwikkelen, zonder olie. Er is al begonnen met het doorsluizen van inkomsten uit op olie gebaseerde industrieën naar alternatieven die zullen helpen het land haar veerkracht en autonomie te versterken.

Serenity Farms is een van de eerste projecten in de nieuwe en opkomende industrie die een einde maakt aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, terwijl de voedselzekerheid vergroot wordt. Door de vraag naar niet-hernieuwbare energiebronnen te verminderen op het gebied van vracht en energieproductie, kan de Saoedische regering tot 57 ton CO2 per jaar besparen, wat gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 17.000 benzineauto's.

4. Aeroponics.JPG

De toekomst van duurzame voedselproductie in droge gebieden

Zorgen voor een levensvatbare oplossing op lange termijn die past in een lokale context. Na het grondig doorlichten van de lokale uitdagingen werd een co-creatieproces begonnen. Zo werden in samenwerking oplossingen ontwikkeld voor de vele onderling verbonden uitdagingen.

De lokale kennis van onze klant was van onschatbare waarde voor dit onderzoeksproces in geografische, economische en technologische scenario's. Zij hielpen ons de huidige systemen nauwkeurig te analyseren en oplossingen te ontwikkelen voor nieuwe teeltsystemen, zoutproductie, algenkweek en aquacultuur.

Serenity Farms is het antwoord - een enorm kassencomplex, dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen, watervoorziening zonder aquifer-uitputting, gesloten afvalsystemen en herlokalisatie en vereenvoudiging van de toeleveringsketen. Het doel is om een volledig zelfvoorzienend teeltsysteem te worden dat tot 180.000 inwoners kan onderhouden.

Deze vorm van landbouw is goed voor het milieu en de gemeenschap, is financieel robuust, flexibel in de gewaskeuze en kan het hele jaar door functioneren. De structuur en de systemen die eraan ten grondslag liggen maken toekomstige uitbreiding mogelijk en bieden faciliteiten voor de productie van eigen organische meststoffen, afvalrecycling, CO2-luchtzuivering en de productie van groene verpakkingen.

SAM_3007.JPG
Serenity Farms maakt gebruik van de nieuwste Nederlandse technologie op het gebied van kassenbouw en energiegebruik.

Het simuleren van de woestijnomgeving

Except heeft een geavanceerd simulatieinstrument gemaakt om de complexiteit en de uitdagingen voor de economische haalbaarheid van het produceren van grote hoeveelheden voedsel in droge omgevingen te helpen begrijpen. Met behulp van uitgebreide algoritmes is het mogelijk om prestatiespecificaties van high-end technologische oplossingen op het gebied van klimaatbeheersing, waterzuivering, energieproductie, en nutriënten te integreren.

Dit geavanceerde leer- en beoordelingsproces zorgt ervoor dat het Serenity Farms-concept kan worden aangepast aan unieke verschillen in omgeving, context en technologische vooruitgang. Het simulatieinstrument maakt het mogelijk afwisselende scenario's te testen en een diepgaande analyse te maken van de afwegingen tussen technologie, gebruik van hulpbronnen, landgebruik, winstgevendheid, logistiek en talloze operationele beslissingen.

18-001_SF_Technology mapa_v02.9_as-01.jpg
Bij Except hebben we een simulatietool ontworpen om inzicht te krijgen in de unieke en complexe systemen van het produceren van zulke grote hoeveelheden voedsel in zo'n uitdagende omgeving.
Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

15 januari 2020

Clienten & Partners

Project team

Andere items