by Tom Bosschaert
Directeur

1 mei 2009

Tom Bosschaert

Gesitueerd tussen de A16, het spoor, en doorklieft door de Maas, ligt het Maasterras in de gemeentes Dordrecht en Zwijndrecht. Except kreeg de opdracht om een visionair document te ontwikkelen om beleidsmakers, projectontwikkelaars en investeerders te helpen om de voordelen en kansen van duurzame ontwikkeling te zien van dit complexe gebied. Het resultaat geeft de belanghebbenden een hulpmiddel om gestructureerd te bouwen aan de toekomstvisie voor het gebied.

Een drievoudige schaal structuur voor Beleid, planning en ontwerp is gecombineerd met de visiedoelen van het gebied; Slim, Zakelijk en Dynamisch. Samen vormen ze een integrale structuur dat een houvast geeft voor toekomstige ontwikkeling avn het plan. Doelen en middelen worden helder uiteengezet om een overzicht te bieden voor de kansen om het gebied een duurzaam geheel te laten vormen.

Slim
Gebruikmakende van oplossingen die verschillende functies combineren wordt het geheel efficienter en compacter. Slimme systemen bewegen mee met toekomstige veranderingen in demografie, markt, techniek en cultuur, en gebruiken ecologische systemen in hun voordeel.

Zakelijk
Gebouwen en ruimtes passen zich aan veranderende martken aan en scheppen ondertussen een duurzaam geheel. Lagere ziektekosten voor bedrijven en uitstekende multi-modale vervoersopties maken het gebied zeer aantrekkelijk voor midden en kleinbedrijf.

Dynamisch
De doelstelling is een stad die kan veranderen over de tijd, en gebruikmaakt van de levendigheid en interactie tussen mensen om een duurzaam geheel te scheppen. De waarde van het gebied wordt verhoogd gebruikmakend van aanwezige elementen zoals rivierwater en restwarmte. Ook worden daarmee de kosten laag gehouden en een aantrekkelijk gebied gemaakt.

Het boekje

Het boekje is overzichtelijk en toegankelijk, en wordt ondersteund door vele voorbeelden, afbeeldingen en diagrammen bij de innovatieve concepten. Deelonderwerpen bestaan onder andere uit gedecentraliseerde nutsvoorzieningen voor energie, water en afvalverwerking, urban recycling, adaptief hergebruik, slimme wegen & gebouwen, integrale stedelijke ontwikkelingen, restwarmte, phytoremediatie, stormwaterbehandeling en vele anderen.

Het boekje is op FSC papier gedrukt, gebruikmakende van biologisch afbreekbare en non-toxische inkten.

Het boekje sluit aan bij een eerdere stedelijke studie van Zandbelt & van den Berg.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

1 mei 2009

Clienten & Partners

Project team

Andere items