Waar gaat uw organisatie heen in deze snel veranderende realiteit? Welke risico's en kansen brengen de komende 10, 20 of zelfs 50 jaar?

Organisaties kijken tegen een toenemend aantal duurzaamheidstrends en -bewegingen aan. Van beleid voor het terugdringen van onze CO2-footprint, de SDG's van de VN, de circulaire economie, de biobased economie, klimaatadaptatie, de plastic soep, fair-trade, biodiversiteit, en anderen. Hoe navigeer je hier als organisatie doorheen? Waar raakt het de organisatie, hoe ga je hier strategisch mee om en wat is de beste vervolgstap? En die daarna?

Het ontwikkelen van een sterke visie op de positie van de organisatie in dit geheel is de eerste stap in de reis naar een toekomstbestendige organisatie. We begeleiden dit traject met behulp van het Symbiosis in Development (SiD) raamwerk dat het kaf van het koren scheidt en zorgt voor een holistisch en systemisch perspectief. We betrekken stakeholders in het proces en verbinden deze in cocreatiesessies met experts, met behulp van systeemanalyse, wetenschap, business intelligence en design thinking. Onze kennis van het werken met partijen als IKEA, Heineken, Ahold, vastgoedontwikkelaars en een breed scala aan beleidsmakers en NGO's ondersteunt het proces in iedere stap.

Visieontwikkeling

We beginnen met inspirerende casussen uit de hele wereld, waarna we de doelen en perspectieven van de organisatie in kaart brengen. We dagen je uit om het perspectief op wat mogelijk is op te rekken, terwijl we ook feiten checken met ons onderzoeksteam om realistisch te blijven. Met een systeemanalyse en trendanalyse helpen we bepalen waar de organisatie of branche over 10, 20 of zelfs 50 jaar kan staan, en wat er moet gebeuren om de gewenste duurzaamheidsdoelen te bereiken. We onderzoeken welke scenario's daarvoor beschikbaar zijn en hoe deze eruit zien. Dit proces kan worden ondersteund met illustraties, films, inspirerende boeken, lezingen en evenementen.

Strategie ontwikkeling

Met de visie in de hand werken we met het SiD raamwerk om de sociale, ecologische en business aspecten te inventariseren op weg naar het doel. Hiermee ontwikkelen we vervolgens roadmaps voor veerkrachtige, sociaal rechtvaardige en circulaire oplossingen. Denk hierbij ook aan ontwikkeltrajecten met supply chain partners, product- en marktontwikkeling, en beleidsontwikkeling. Op basis hiervan werken we samen aan een actieplan om de komende jaren mee te sturen. Vervolgens helpen we om stap voor stap de uitvoer efficiënt uit te rollen, met impact assessment, communicatie en rapportage.

Visie & strategie diensten

  • Visieontwikkeling
  • Strategieontwikkeling
  • Transitie Routekaarten
  • Stakeholderparticipatie en supply chain management

Neem contact met ons op voor meer informatie, of gebruik onze Online Consulting Service voor direct advies van een van onze experts.

Cases studies

Gerelateerde diensten