by Tom Bosschaert
Directeur

1 januari 2011

Tom Bosschaert

Polydome is een innovatief duurzame manier om op commerciële basis en zonder milieubelasting voedsel te produceren. Het is ontwikkeld als fundamentele oplossing voor duurzame voedselproductie, schaalbaar, gezond en met drastisch lagere milieubelasting dan traditionele land- en glastuinbouw. Polydome combineert een hoge opbrengst voor meer dan 50 geteelde gewassen met het houden van kippen, bijen en vis. De grotere diversiteit en productiviteit zorgen ervoor dat zelfs een klein Polydome systeem kan voorzien in een rijke voedsel-voorziening voor een grote bevolking. Download het hele Polydome boek gratis onderaan. Zie voor meer informatie www.polydome.net.

Het toepassen van de Polydome benadering zou de hele bevolking van Manhattan jaarrond kunnen voeden met slechts het ongebruikte dakoppervlak op het eiland. Voor een stad als Rotterdam is berekend dat het 80% van de stad zou kunnen voeden met slechts 3% van haar oppervlakte.

Hoe werkt Polydome?

Productieve ecosystemen

Hoewel Polydome gebruik maakt van geavanceerde kassentechnologie, ligt de ware inventiviteit van het systeem in een niet-technologische strategie: het maximaliseert de voedselproductie en -variëteit door meer te werken als een zichzelf in stand houdend ecosysteem dan als een industriële boerderij.

Symbiotische systemen

Terwijl kassen over het algemeen slechts één soort gewas produceren, is Polydome een polycultuursysteem met veel gewassen en vee die tegelijkertijd groeien. Schaduwminnende planten worden beschermd door hoger staande gewassen, kippen en vissen zorgen voor de benodigde mest en de rol van pesticiden wordt overgenomen door goed gekozen insecten. Dieren lopen vrij rond en verrichten natuurlijke diensten in het systeem. De manier waarop de gewassen geplaatst worden, tenslotte, zorgt voor een kleinere behoefte aan zware menselijke arbeid.

Modulair systeem

De belangrijkste ontwerpuitdaging achter Polydome was het creëren van succesvolle "gewasclusters", groepen van op elkaar inwerkende planten die de ruimte en voedingsstoffen maximaal benutten. Deze gewasclusters zijn als verwisselbare Legoblokjes, met vele functionele combinaties die kunnen worden gemengd en gematched, afhankelijk van de gewenste output van de kas en de lokale marktvraag.

Rendement

Geschat wordt dat door het gebruik van Polydome zelfs dichtbevolkte stedelijke gebieden als Manhattan voor het grootste deel van hun eigen voedselvoorziening zouden kunnen voorzien door enkel gebruik te maken van de beschikbare dakruimte. Een minder dichtbevolkte stad als Rotterdam zou naar schatting 80% van haar voedselbehoefte kunnen voorzien met slechts 3% van haar oppervlakte.

Voordelen voor het milieu

Afhankelijk van de mix van gewassen en dieren, kunnen Polydome-systemen volledig afvalvrij opereren. Plantaardig afval wordt hergebruikt als mulch, compost of visvoer, terwijl dierlijk afval wordt verwerkt tot voedingssupplementen voor de planten. In plaats van planten te beschaduwen met mechanische schermen, worden schaduwminnende planten onder planten geplaatst die veel direct zonlicht nodig hebben.

Extra CO2 wordt geleverd door paddestoelenteelt, kippen en compostering, in plaats van generatoren of de verbranding van fossiele brandstoffen. Door gebruik te maken van tijdelijke en ruimtelijke stapeling, ‘companion planting’ en de gelaagdheid van grondgewassen met hydroponisch geteelde gewassen, maakt het Polydome ontwerp een hogere productiedichtheid mogelijk dan bij welke andere kweekmethode dan ook.

Polydome_MFA_Diagram
De geoptimaliseerde materiaal- en energiestroom van Polydome

Een troef voor de gemeenschap

Op sociaaleconomisch niveau toont het model aan dat dit systeem zeer winstgevend is. Het maakt een hoge productiedichtheid mogelijk, het bestrijkt verscheidene hoogwaardige nichemarkten, en bespaart op technologische inputs. In plaats van zich te concentreren op de grootschalige productie van een enkel, relatief waardevol gewas (tomaten, paprika's), produceert Polydome vele hoogwaardige gewassen die gewoonlijk een beperkte lokale markt hebben (kruiden, paddenstoelen, bessen).

HPPS_Inside_StarTrek_v001_1_pure_image.jpg
Een visie van een hoogproductieve Polydome met centrale plant handling.

Potentieel voor stadslandbouw

Door een Polydome-systeem te combineren met een winkel of restaurant, kan voedsel direct aan klanten worden verkocht. Het verkleinen van de afstand tussen producent en consument vertaalt zich ook in hogere winsten. Polydome biedt ook mogelijkheden voor stadslandbouw die met traditionele systemen wellicht niet haalbaar of wenselijk zijn.

Polydome is ontworpen om minimaal 30 jaar mee te gaan, vooral omdat het gebaseerd is op veel meerjarige gewassen die niet elk jaar opnieuw hoeven te worden geplant. Dit betekent dat er geïnvesteerd kan worden in de fysieke structuur en het uiterlijk, zodat het een positieve esthetische bijdrage levert aan de bebouwde omgeving.

Polydome_Max_Farmgate_Yield-Price_Scatter_1_pure_image.jpg
Een voorbeeld van Polydome's opbrengstprijsvergelijkingsgrafieken.
skyline_cc_at-nd_ambernectar_pure_image.jpg
Een voorbeeld van het in kaart brengen van plantenclusters.

Duurzame landbouw

Polydome-systemen zijn een stap in de richting van echt duurzame landbouw: ze produceren efficiënt en lokaal voedsel van hoge kwaliteit, terwijl ze het milieu ten goede komen en zorgen voor het welzijn van mens en dier. Ze bieden een realistische manier om onze voedselproductie tegen 2050 te verdubbelen en tegelijk de algemene impact van de landbouw te verminderen.

Zie voor meer informatie www.polydome.net

Polydome is mogelijk gemaakt door ondersteuning van InnovatieNetwerk en SIGN.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

1 januari 2011

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Albertien Perdok

  Ecosystem Designer
  Except Integrated Sustainability

 • Anniek van Mierlo

  Product Designer
  Except Academy

 • Chris Muglia

  Management Associate
  Except Integrated Sustainability

 • Laurina Philip Muglia

  Social Entrepeneur
  Except Integrated Sustainability

 • Michiel van der Vight

  Senior Associate
  Except Integrated Sustainability

 • Nele Rogebaum

  Sustainable Tourism Developer and Project Manager
  Except Integrated Sustainability

 • Paula Land

  Project Support
  Except Integrated Sustainability

Downloads

Andere Items