by Tom Bosschaert
Directeur

25 november 2019

Tom Bosschaert

Jonge en energieke mensen over de hele wereld hebben genoeg van enkel praten en willen naar buiten om daadwerkelijk het verschil te maken en onze planeet te helpen - ReGen Festivals bieden precies dat. Deze levendige evenementen bieden interactieve ruimtes en leerervaringen door middel van muziek, cultuur en ontspanning, terwijl bezoekers geholpen om te ontdekken hoe ze de aarde, de gemeenschap en zichzelf kunnen voeden.

Regen Festivals zijn zelfvoorzienend, mobiel en reproduceerbaar festivals die lokale bewoners en reizigers verbindt om samen te werken aan bewustwording en actieve bescherming van het milieu. Het doel is om de actieve regeneratie van natuurgebieden en gemeenschappen te stimuleren om zo een blijvende, duurzame en echt nuttige vorm van toerisme te bieden.

Activiteiten om de natuur te helpen herstellen zijn onder andere het planten van bomen, het verwijderen van invasieve soorten en landschapsarchitectuur. Het werk wordt gedaan in teams en geleid door leden van de lokale gemeenschap en ondersteund met opzwepende muziek, lekker eten en entertainment.

Na het werk volgt een programma met kunstworkshops en andere creatieve festivalactiviteiten, waarbij de deelnemers de kans krijgen om nog meer te leren over de plaatselijke cultuur en biosfeer. Terwijl de festivalkaravaan door het land trekt, laat hij een spoor achter van geregenereerde aarde, nieuw aangeplante bossen en geïnspireerde en harmonieuze gemeenschappen.

Electric_Forest_CCwiki.jpg

Kernwaarden van het ReGen Festival

Het ReGen Festival hanteert de volgende waarden:

 • Ervoor zorgen dat natuurlijke gebieden en lokale gemeenschappen op de eerste plaats komen. Het festival wil het milieu, de samenleving en de culturele gewoonten van een bepaalde plek omarmen en positief beïnvloeden.
 • Het voorkomen van ongewenste druk op natuurlijke hulpbronnen, specifiek met betrekking tot water, afvalverwerking en de harmonie van lokale gemeenschappen.
 • Het creëren van een unieke, inspirerende en impactvolle leerervaring voor de bezoekers.
 • Het in stand houden van een levensvatbaar bedrijfsmodel voor de voortzetting van meer festivals en zoveel mogelijk financiële steun voor gerelateerde regeneratie-inspanningen, ook als het festival eenmaal voorbij is.

U kunt het project, onderdeel van de One Trillion Trees Challenge, hier steunen.

De filosofie achter deze evenementen

Over de hele wereld zijn muziek- en cultuurfestivals enorm in populariteit aan het toenemen. Ze zijn vermakelijk, worden geproduceerd in ontelbaar verschillende formats en zorgen voor spannende en boeiende ervaringen voor jong en oud.

Het Nowhere Festival in Spanje bijvoorbeeld biedt interactieve ervaringen met bouwwerken, kunst en bewustmakingsactiviteiten over het milieu en een focus op positieve sociale interactie. Het oorspronkelijke festivalconcept is het wereldberoemde Burning Man Festival. Dit festival in Nevada, VS, is zo populair geworden dat er tegenwoordig 70.000 bezoekers per jaar komen.

Het Nowhere Festival trekt jaarlijks slechts 700 mensen, maar de populariteit van soortgelijke evenementen heeft ervoor gezorgd dat ze zich snel over Europa, Afrika en Azië hebben verspreid en blijven zorgen voor wijdverspreide positieve verandering.

De mantra achter deze festivals - "laat niets achter" - vindt weerklank bij het publiek en brengt gelijkgestemde mensen samen. De evenementen genereren een positieve en constructieve sfeer en blinken uit in het faciliteren van onvergetelijke leerervaringen.

De mantra van het ReGen Festival

De mantra van het ReGen Festival is "laat iets beters achter".

Bij Except hebben we het verlangen van het publiek om deel uit te maken van een evenement en gemeenschap die de wereld beter maken begrepen. ReGen Festivals stoppen niet bij "niets achterlaten," maar werken actief verder aan het revitaliseren en beschermen van onze omgeving.

Een plek waar vakanties worden doorgebracht op een zinvolle manier, zonder dat dit ten koste gaat van plezier en enthousiasme. Een plek waar zinvol werk deel uitmaakt van de opwinding. Ook draagt dit concept bij aan de toenemende inspanningen die nodig zijn om onze meest waardevolle biosfeerreservaten over de hele wereld te regenereren en te beschermen, de financiering ervan rond te krijgen en meer mensen te betrekken bij het thema.

Regen_Festival.jpg

Demografie en resultaten

De precieze vorm, doelgroep en impact van elk festival hangen sterk af van de specifieke locatie en de toestand van het lokale ecosysteem. Ons model trekt consequent een regeneratiemacht van ca. 150-200 mensen per keer aan. Deze werken en genieten in cycli van een week, het hele jaar door als de omstandigheden het toelaten.

Een goed startpunt om een idee te krijgen van het soort mensen dat geïnteresseerd is in dergelijke festivals is het 2017 Black Rock City census rapport, een analyse van het Burning Man festival. Uit dit rapport blijkt dat de aanwezigen in 2017 een mediane leeftijd van 34 jaar hadden, 72% een jaarinkomen van meer dan 25.000 USD had, en meer dan 77% in het bezit was van een universitair diploma. Wat geslacht betreft hadden ze een man-vrouwverdeling van 40/58%, met 1,7% die zich identificeerde met alternatieve genderidentiteiten.

De looptijd van elk festival kan variëren van een paar maanden tot een paar jaar en eindigt officieel wanneer het werk gedaan is en de doelstellingen zijn bereikt. Na de voltooiing worden het monitoren en ondersteunen van de duurzame gemeenschap en leefomgeving echter voortgezet.

Succes meten

De planning, voorbereiding en uitvoering van een Regen Festival is één ding, maar het begrijpen van de daadwerkelijk gerealiseerde impact is zo mogelijk nog belangrijker. Pas als we weten wat de natuurlijke, sociale en culturele resultaten zijn, kunnen we onze acties evalueren en aanpassen bij het plannen van toekomstige evenementen.

Except zal na elk evenement een effectrapportage uitvoeren, inclusief:

 • Een levensvatbaar business model voor de voortzetting van ReGen Festivals, om inspanningen op het gebied van regeneratie te financieren en te ondersteunen nadat het festival is afgelopen.
 • Een plan voor lokale gemeenschappen die het werk dat wordt uitgevoerd op een festival continueren en aangewezen leden hebben die getraind zijn om het terrein en de dagelijkse schema's te onderhouden.
 • Gemeenschappen die effectief hebben geleerd hoe ze de gewoonten die helpen bij een langdurige en gezonde relatie met het land kunnen integreren.
 • Voortdurende ondersteuning en monitoring van zowel de gemeenschap als de milieuomstandigheden.

Belangrijkste mijlpalen

Voorfase (2020)

Financiering voor fase 1

Fase 1 (2020 - 6 maanden)

Gebiedsselectie en planning

Locatiebezoeken en betrokkenheid van de gemeenschap

Co-creatie sessies voor conceptgeneratie

Ontwikkeling van activiteitenprogramma en effectbeoordeling

Ontwikkelen van festivalstructuur, format en businessmodel

Schrijven van gespecificeerde uitvoeringsplannen voor het proefproject

Ophalen van financiering voor fase 2

Fase 2 - (2021/2022 - 2 jaar)

Uitvoering van een pilot

Beheer van nazorg na afloop van festivalactiviteiten

Sturen, monitoren en documenteren van effecten

Ontwikkelen van definitieve ontwikkelingsplannen voor verdere festivals

Financieringspartners zoeken voor fase 3

Fase 3 - (2023)

Uitvoering festival

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

25 november 2019

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Jane Butler

  Business Developer

 • Rebecca Sampson

  Strategy & Partnerships

Andere Items