Hoe ontwikkelen we onze gebouwen, steden en regio's tot voor een echt duurzame toekomst? En hoe komen we daar, efficient en haalbaar? Gebruiken we circulariteit, de bio-based economy, de Blue Economy, het Donut model of een ander raamwerk in het proces? We begeleiden partners door deze vragen en meer in het proces van visieontwikkeling naar strategieën in cocreatie, met behulp van twintig jaar ervaring, systeemanalyse, wetenschap, en design thinking.

Visies

Onze visies zijn gebaseerd op een cocreatieproces met partners en stakeholders. In het proces gebruiken we systeemdenken samen met trendanalyse om realistische toekomstscenario's te testen. Hier bouwen we op voort voor een veerkrachtige ontwikkelingsstrategie. We stellen doelen met een integraal duurzaamheidskader, getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hierop worden aansprekende visies gemaakt, vaak met bijkomst van diverse experts van verschillende vakgebieden en achtergronden.

Ons ontwerpteam visualiseert visies met inspirerende illustraties. Bij de documentatie van visies worden ook vaak video's, boeken, websites en apps gemaakt.

Strategie

We gebruiken het Symbiosis in Development (SiD) raamwerk om vanuit de visie een strategie te ontwikkelen. Hierin worden data en kennis over samenleving, economie, en natuur gebruikt om impacts van nu en later vast te stellen. Via de scenario's maken we in cocreatie met stakeholders strategische routekaarten voor veerkrachtige, sociaal rechtvaardige en circulaire oplossingen. Strategieën worden ontwikkeld in co-creatie met stakeholders en gebruiken design thinking in online of fysieke workshops. We betrekken experts in een breed scala aan disciplines in het proces. Elke routekaart combineert zowel duurzame ontwikkeling op lange termijn als praktische en haalbare resultaten op korte termijn.

Visie & strategie diensten

  • Toekomstvisies
  • Strategie advies
  • Ontwikkeling roadmaps & conceptontwerpen
  • Systemische investeringsstrategieën

Toepassingsgebieden

  • Onroerend goed; gebouwen, buurten, landgoederen en resorts
  • Planning; nationale, regionale en stadsplanning, beleidsadvies
  • Gemeenschappen; gemeenschapsontwikkeling, betrokkenheid van belanghebbenden
  • Concepttekeningen, visualisaties, animaties, boeken en communicatiemedia

Neem contact met ons op voor meer informatie, of gebruikt onze Online Consulting Service om direct advies te krijgen van een van onze experts.

Case Studies

Andere diensten