by Tom Bosschaert
Directeur

1 januari 2010

Tom Bosschaert

De RGD beheert al het vastgoed van de Nederlandse overheid. Een gebouwen portfolio van die omvang bevat een groot aantal objecten die goed kunnen worden herontwikkeld tot gebouwen die positief bijdragen aan de omgeving, functie en de Overheid zelf. Samen met OnePlanetArchitecture ontwikkelden we een scan om een object snel te inventariseren, analyseren, kansen te vinden en een ontwikkelingsplan te maken.

Context

Een van de grote uitdagingen bij het bereiken van duurzaamheid op lange termijn is het omzetten van ons bestaande gebouwenbestand in een duurzame staat. Dit wordt vaak bemoeilijkt door bestaande organisatorische, economische en fysieke structuren die zich niet gemakkelijk lenen voor verandering.

De Rijksgebouwendienst heeft Oneplanetarchitecture institute (OPAi) opdracht gegeven om in samenwerking met Except een studie uit te voeren naar dit vraagstuk. Het eerste deel van de studie onderzocht 30 gebouwen, wat resulteerde in een functionele tool voor effectieve communicatie en management van verbouwingsprojecten. Vervolgens is de studie getest op nog eens vijf voorbeeldgebouwen.

pexels-olenka-sergienko-3686797.jpg

Methodologie

Het team ontwikkelde een methodologie die de volgende functies vervult:

  • Stroomlijnen van de communicatie tussen opdrachtgever, ontwerper, adviseurs en bouwer
  • Presenteren van een duidelijke benaderingsmethode om de verschillende mogelijkheden en stadia van conversie te evalueren.
  • Mogelijk maken van geïntegreerde, innovatieve en vooruitstrevende oplossingen die in wisselwerking staan met stedelijke, sociale, financiële en fysieke parameters.
  • Creëren van een gemakkelijk te begrijpen communicatie-instrument voor alle betrokken partijen.

De aanpak creëert vier categorieën van evaluatie. Deze zijn genest in termen van functionaliteit. Dit maakt een nauwkeurige formulering en een duidelijke selectie mogelijk voor:

A- Gebruiker & Management

B- Systemen & Apparaten (gedeeltelijk)

C- Structuur & Ruimtelijke Configuratie

D- Geïntegreerde Oplossing

Vervolgens worden de resulterende prestaties in de volgende categorieën gemeten:

  • Energie (EPBD) prestatie
  • Flexibiliteit
  • CO2 uitstoot
  • Financiering & Management
  • Gezondheid & Kwaliteit

axa_transformation_sm_asset_wideimage.jpg

Conversieprojecten

Na een quick scan van 30 gebouwen werden er vijf geselecteerd waarvoor uitgebreide herontwikkelingsplannen werden ontwikkeld. De gebouwen werden geselecteerd vanwege hun uiteenlopende typologie. Zij bestaan uit:

*Een typisch jaren '60 stedelijk kantoorgebouw (5 verdiepingen), leeg op het moment van de studie.
*Een groot gevangeniscomplex, gebouwd in verschillende tijdperken.
*Een groot monumentaal overheidsgebouw
*Een jaren '70 kantoorgebouw in Den Haag
*Een jaren '70 standaard typologie blok, gerenoveerd in de jaren '90

Resultaten

Het ontwikkelde communicatie-instrument maakte duidelijke communicatie mogelijk over de verschillende stadia en benaderingen van de interventie. Sommige gebouwen werden alleen energetisch geoptimaliseerd, terwijl op andere gebouwen volledige herstructurerings- en herprogrammeringsconcepten werden toegepast, waaronder gedeeltelijke privatisering, stedelijke integratie, herconfiguratie, nul-koolstof en economische alternatieven.

Wij blijven de ontwikkelde methodologie verfijnen en verschillende benaderingen verder bestuderen en ontwerpen.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

1 januari 2010

Project team

Andere items