De stad heeft een gezonde economie nodig, een bloeiend ecosysteem en geïnspireerde mensen om toekomstbestendig te zijn. Al twintig jaar werken we aan een nieuwe generatie duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving, waarbij deze elementen in harmonie samenwerken en elkaar versterken, met een realistisch en haalbaar resultaat. We ontwerpen gebouwen en stedenbouwkundige masterplannen voor innovatieve, duurzame, levendige plekken om te wonen, werken en bloeien.

Ons architectuurportfolio is breed, van particuliere woningen en musea tot mixed-use commercieel vastgoed. Planningsprojecten omvatten buurten, stadsdelen en regio's. Door onze multidisciplinaire structuur kunnen milieuwetenschappers zij aan zij werken met economen, ontwerpers, planners en belanghebbenden in cocreatie. Ook voedselproductie, energie, water, en sociale programma's zoals scholen kunnen worden geïntegreerd.

De natuur als drijfveer, systeemdenken als strategie

Met behulp van een integrale systeembenadering gebruiken we de natuur als een krachtige motor voor innovatieve architectuur. Hierin is aandacht voor natuurlijk licht, verse lucht, levendige natuur, bio-based materialen, gezond binnenklimaat, slim watermanagement, en sociale interactie. Maar ook voorbereid zijn op de toekomst, zowel op het gebied van technologie als sociale en economische veranderingen in programma en businessmodellen. Ecosysteemdiensten worden gebruikt om slimme businessmodellen te ondersteunen, en gezonde en inspirerende omgevingen voor mensen te realiseren. Met behulp van het Symbiosis in Development (SiD) duurzaamheidsraamwerk vinden we slimme en veerkrachtige oplossingen die klaar zijn voor de toekomst.

In het ontwerpproces organiseren we partijen in de bouwketen met behulp van stakeholderparticipatie en cocreatie, Building Information Modelling (BIM), Life Cycle Assessment (LCA) en energie- en thermische analyse. We kunnen het proces begeleiden om aan internationale standaarden en certificaties te voldoen, waaronder BREEAM en LEED. We streven ernaar om in al onze projecten verder te gaan dan deze normen, terwijl we op lange termijn culturele en economische waarde realiseren.

Architectuur diensten

 • Woningbouwarchitectuur
 • Adaptieve herontwikkeling van gebouwen
 • Mixed-use gebouwen (kantoren/winkels/woningen/scholen/cultureel)
 • Educatieve en culturele functies en musea
 • Industriële productie en agricultuur
 • Circulaire architectuur en design

Stedenbouwkundige diensten

Stedenbouw orkestreert de stad, weeft ruimte, functie, natuur en samenleving in een geraffineerd tapijt dat voor tientallen tot honderden jaren het ritme van het leven bepaalt. We werken aan steden die zelfvoorzienend, veerkrachtig en duurzaam zijn op de lange termijn, en de behoeftes van nu vervullen. Ook werken we met lokale en nationale overheden over hoe we als maatschappij verder kunnen gaan in duurzame stedelijke ontwikkeling.

 • Duurzame stadsontwikkeling & ontwerp
 • Ecologische stedenbouw & stadsecologie
 • Stadslandbouw
 • Adaptieve stedelijke herontwikkeling
 • Stedelijk metabolisme & circulaire planning

Neem contact met ons op voor meer informatie, of gebruik onze Online Consulting Service om direct advies te krijgen van een van onze experts.

Cases Studies

Andere diensten