by Tom Bosschaert
Directeur

1 september 2010

Tom Bosschaert

Except ontwikkelde deze visie en flexibel plan van aanpak voor het opwaarderen van de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam. De integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het past een breed scala toe van innovatieve energiesystemen, stadslandbouw, sociaal en economisch programma, en renovatietechnieken. “Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid” is ontwikkeld in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en het InnovatieNetwerk.

A photo of the condition of the apartments before the project

Stedelijk metabolisme


Het visieplan verbindt sociaal-economische programma’s met bewezen technologieën tot een gesloten stedelijk metabolisme. Energie en water worden lokaal opgewekt en de meeste afvalstromen worden ter plaatse verwerkt. Stadslandbouw is de 'biologische motor’ die het gebied op veel onderdelen in beweging zet, zoals energie- en voedselvoorziening, onderwijs, recreatie, welzijn, zorg en lokale economische activiteiten.

Energy neutral housing at the extended channels.

Integraal Duurzaam


Met behulp van Except’s integraal duurzame ontwikkelmethode Symbiosis in Development (SiD) is een uitgebreide set van 'ingrediënten’ ontwikkeld die kunnen worden toegepast om de visie te bereiken. Deze ingrediënten zijn opgesteld in samenwerking met betrokken partijen en bewoners. SiD faciliteert en verzekert de integratie van de vele onderdelen van duurzaamheid.

Sociale en Economische Ontwikkeling


De ingrediënten omvatten onder meer programma’s voor doelgroepen als ouderen, kinderen, jongeren, immigranten en ondernemers. Een markt en wijkcentrum vormen de middelpunten voor de nieuwe activiteiten in de wijk. Flexible ateliers zorgen voor ruimte voor startende ondernemers, van werkplaatsen tot kantoren en van keukens tot winkels. Om de plaatselijke economie, energiebesparing en afvalstroomvermindering te stimuleren is een lokale munt voorgesteld.

Lokale zelfvoorzienendheid


Door gebruik te maken van een mix van biogas centrales, photovoltaïsche zonne-energie en warmte uit dakkassen kan het gebied in zijn eigen stroom- en warmtebehoefte voorzien. Eetbare landschappen in de wijk vullen voorheen braak liggende stukken land en leggen een verbinding van betekenis tussen de bewoners en hun natuurlijke omgeving. Een belangrijk aspect van het plan is dat de meeste gebouwen in het gebied niet worden gesloopt maar gerenoveerd, wat leidt tot minder sociale ontwrichting en een lagere milieudruk dan wat gebruikelijk is bij wijkvernieuwing.

Opdrachtgever Vestia start met de uitvoering van een aantal ingrediënten uit het plan. Except hoopt dat dit project tot voorbeeld kan dienen voor de talloze sociale woningbouwwijken die met gelijke typologieën en vraagstukken kampen.

Project Documentatie

Een case study artikel is gepubliceerd met details over het transformatieproces en beschikbaar hier.

Voor dit project zijn twee boeken ontwikkeld: een visieboek en een ingredientenboek, beiden op deze pagina te downloaden en open-source. Het ingredientenboek is een meer dan 250 pagina’s tellend overzicht van berekeningen, oplossingen en alternatieven voor alle ELSIA aspecten van het plan. Dit boek is op deze pagina te downloaden in web-resolutie.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

1 september 2010

Clienten & Partners

Project team

 • Jacob Verhaart

  Hoofd van het onderzoeksteam, Industrieel ecoloog

 • Eva Gladek

  Industrial Ecologist
  Except Integrated Sustainability

 • Ariana Bain

  Industrial & Urban Ecologist
  Except Integrated Sustainability

 • Gerard Vink

  Communication Strategist
  Except Integrated Sustainability

 • Michiel van der Vight

  Senior Associate
  Except Integrated Sustainability

 • Stephanie Bartscht

  Communication
  Except Integrated Sustainability

 • Hidde van der Lijn

  Photography & Visualisation
  Except Integrated Sustainability

 • Patrick Bellew

  Engineer
  Atelier Ten

 • Han Dijk

  Urban Strategist
  Posad

 • Stephanie Carlisle

  Environmental Design
  Except Integrated Sustainability

 • Bart Verhagen

  Client Representative
  Estrade / Vestia

 • Peter Oei

  Partner Representative
  Innovatienetwerk / SIGN

Downloads

Andere items