Urban Renaissance is een systemische aanpak voor duurzame en innovatieve herontwikkeling van wijken, steden en regio’s. Het biedt een volledig traject van initiatief en analyse tot ontwerp en uitvoering, waarbij stakeholders betrokken worden in een proces van kleine effectieve stappen richting een groot resultaat.

Onze steden en gebieden vandaag

Onze stedelijke gebieden krijgen te maken met een snel veranderende toekomst. Hieronder vallen onder andere klimaatverandering, watermanagement, duurzame energie, sociale en maatschappelijke verschuivingen en uitdagingen in mobiliteit en natuurbeheer. Veel stedelijke gebieden zijn gepland in een totaal andere realiteit en blijken nu ongeschikt voor de veranderende samenleving van vandaag. Dure sloop-nieuwbouw-aanpakken schieten tekort terwijl klimaatproblematiek stijgt, woningnood hoog blijft en sociale problematiek complexer wordt. De noodzaak voor verduurzaming, zowel sociaal, fysiek als economisch, is evident.

Er ontstaan innovatieve manieren om gebieden van klein tot groot, aantrekkelijk en geheel duurzaam te transformeren: de circulaire economie, Donut economie, Blue Economy, bio-based ontwikkelingen en meer. Urban Renaissance combineert deze aanpakken in een integraal co-creatie proces met stakeholders, van begin tot eind met een divers team van experts.

De kracht voor verandering zit van binnen

Urban Renaissance zet de krachten van een gebied in als motor voor transformatie. Op deze manier veranderen wijken van binnenuit, gevormd door de eigen gemeenschap, lokale en natuurlijke bronnen.

Via systeemanalyse gebaseerd op het Symbiosis in Development (SiD) raamwerk systeem zoekt Urban Renaissance samen met stakeholders naar de bestaande krachten in de wijk. Kansen en uitdagingen worden context-specifiek inzichtelijk gemaakt. Nieuwe verbindingen worden gezocht om symbiotische langetermijn oplossingen te vinden die worden gedragen door de gemeenschap. Vervolgens worden kansrijke (nieuwe) technieken geindentificeerd en ingezet met principes van de circulaire economie, levenscyclus- en systeemdenken.

Met behulp van ecologisch en bio-based ontwerp ontstaan wijken die zelfvoorzienend zijn in energie, water, afvalverwerking, voedselvoorziening en meer. Elk element wordt gekoppeld aan een sociale en economische drijfveer in de wijk, en waar het kan zelfs aan individuele mensen of organisaties. 

Stap voor stap, van klein naar groot

Urban Renaissance begint klein, met slimme analyse en makkelijk te implementeren projecten. Daarna leidt het de weg via een routekaart, stap voor stap, naar volledige wijktransformatie.

Innovatieve herontwikkeling

Het Urban Renaissance-proces maakt gebruik van verschillende innovatieve technieken, methodes, en systemen, waaronder:

Urban Renaissance biedt zelfvoorzienendheid.

Urban Renaissance biedt een aanpak voor gesloten kringlopen, gecombineerd met levenscyclus denken en bottom-up initiatieven, ontwikkeld voor ieder gebied met haar eigen culturele en economische kwaliteiten. Dit zorgt voor veerkrachtige wijken die ten delen of geheel zelfstandig kunnen zijn op één of meerdere van de volgende aspecten:

  • Energie (neutraal, positief of autonoom)
  • Water & afvalverwerking
  • Vers voedsel (basis of zelfvoorzienend)
  • Bouw- en gebruiksmaterialen
  • Economisch systeem & werkgelegenheid
  • Sociaal en cultureel programma
  • Communicatie (internet, telecom)
  • Ecologische bronnen

Multi-disciplinaire innovatie

De integraal duurzame ontwikkelingsmethode Symbiosis in Development (SiD) ligt ten grondslag aan Urban Renaissance. Met SiD werken experts hecht samen met gemeenschap en stakeholders in innovatielabs. SiD is succesvol toegepast op enkele honderden projecten wereldwijd. 

Urban renaissance is ontstaan door het toepassen van SiD in verschillende wijkontwikkelingsprocessen, van klein tot groot. Het brengt diverse experts samen, zoals planologen, ingenieurs, ontwerpers, strategen, ecologen, sociologen en duurzaamheidsexperts, die samen toekomstbestendige wijken, gebouwen, instellingen en bedrijven realiseren.

Aan de slag met Urban Renaissance?

Wilt u weten hoe Urban Renaissance ook uw gebied kan transformeren? Neem contact met ons op

Case studies

Andere diensten