De wereld is een dynamische en ingewikkelde plek. Overzicht en inzicht verkrijgen is de eerste stap richting een goede oplossing, en systeemdenken is daar specifiek voor ontwikkeld. Systeemkaarten helpen in dit proces door visueel relaties in kaart te brengen binnen het systeem waar we onderdeel van zijn. Systeemkaarten helpen in vrijwel elk traject, maar zijn praktisch onmisbaar voor werk aan de circulaire economie, supply chain optimalisatie en andere toepassingen die te maken hebben met energie- of materiaalstromen. Systeemkaarten geven intuïtief grip op gecompliceerde industrieën, netwerken, beleidsterreinen of stedelijke ontwikkelingen.

Systeemkaarten in cocreatie

Systeemkaarten die in cocreatie worden ontwikkeld zijn van aanzienlijke waarde voor gedeeld inzicht en perspectief van teams en groepen stakeholders. Ze helpen ook in communicatie, door complexe processen en situaties haarfijn zichtbaar te maken. Kaarten kunnen snel gemaakt worden als een verkennende oefening, maar kunnen ook onderdeel zijn van diepe onderzoeks-, analyse- en strategietrajecten. Systeemkaarten kunnen daarnaast gebruikt worden als communicatiemiddel tussen stakeholders of ontworpen worden voor inzicht bij artikelen en andere media.

Voor bedrijven en industrie

Carpet_sector_SysteemkaartStatusQuo.jpg
Systeemkaart van de impacts van het tapijt productieproces

Systeemanalyses voor organisaties en bedrijven zijn essentieel om grip te krijgen op zowel de energie- en grondstofstromen, als de sociale, ecologische en economische impact van de keten. Systeemkaarten laten zien waar de grootste impact van uw producten, diensten en ketens ligt. Op die manier geeft een kaart strategisch overzicht over de hele operatie in één oogopslag. Dat maakt het tegelijkertijd makkelijk om stakeholders te betrekken bij optimalisatietrajecten op lange termijn.

Met systeemkaarten kunnen vaak snel strategische interventiepunten gevonden worden. Met één goede systeemkaart krijgt u verfijnd inzicht in het netwerk van de organisatie en haar ketens. Ook zijn systeemkaarten waardevol om uzelf en anderen het lezen van talloze rapporten te besparen.

Voor steden en gebieden

Boston Cropped.jpg
Impact van het openbaar vervoerssysteem van Boston

Systeemanalyses in de stedelijke omgeving zijn essentieel voor de analyse van processen en ontwikkelingen in de maatschappij op de lange termijn. Systeemkaarten laten daarbij het stedelijk metabolisme zien rond energie-, materiaal-, mensen- en financiële stromen. Ze geven strategisch inzicht in waar de meest effectieve interventie kan plaatsvinden om lokale condities te verbeteren, circulariteit te verhogen, geld te besparen en de gemeenschap te betrekken.

Systeemkaarten creëren ook de mogelijkheid om samen te werken met stakeholders binnen de gemeenschap en als middel om consensus te ontwikkelen binnen groepsprocessen.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie, of gebruik onze Online Consulting Service voor direct advies van een van onze experts.

Case studies