by Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

14 april 2014

Jeroen Van der Vlist

Een grote uitdaging binnen de tapijtsector is het veiligstellen van de juiste grondstoffen om de productie voort te zetten. In samenwerking met MODINT en DNV hebben we system mapping- en visualisatietechnieken toegepast om inzicht te bieden in interventies en overgangen die de industrie kan maken naar een meer circulaire en biogebaseerde sector.

t-02.jpg
Detail van de systeemkaart in de huidige staat.

Naar recycling en biobased materialen

De meeste tapijten die vandaag de dag worden geproduceerd, zijn gemaakt van materialen op oliebasis, zoals polyester en nylon. Dit betekent dat niet alleen de productieprocessen schadelijker zijn voor het milieu, maar dat ze na gebruik ook moeilijker, vaak onmogelijk, te recyclen zijn.

Samen met DNV onderzochten we twee innovatieve benaderingen binnen de sector om de toeleveringsketens en de toekomst van de tapijtproductie veilig te stellen:

- De recycling van gebruikte materialen.

- Het gebruik van biobased materialen.

We brachten de Nederlandse tapijtsector in kaart en ontwikkelden een routekaart om te komen tot een circulaire tapijtindustrie in 2030.

Systeemkaarten als strategisch hulpmiddel

We ontwikkelden een sectorbrede systeemkaart om de complexiteit van de stromen en relaties beter te observeren en te begrijpen. Deze kaart visualiseert materiaalstromen en maakt duidelijk hoe het huidige gebruik van hulpbronnen kan worden gewijzigd en omgevormd tot een duurzamer systeem.

Dit proces brengt alle belanghebbenden samen en helpt strategische beslissingen over het maken van circulaire verbindingen, sectorbrede verbeteringen en samenwerkingen eenvoudiger te maken.

Hieronder staat een voorbeeldafbeelding van deze kaart. De buitenste cirkel toont de huidige grondstofstromen, terwijl de binnenste nieuwe paden en technologieën tonen die de sector kunnen omvormen tot een circulaire economie.

Tapijt_Systeemkaart2030_1_pure_image.jpg
Deze systeemkaart schetst de huidige staat van de grondstofstromen en mogelijke paden voor toekomstige ontwikkeling.

Circulaire economie mogelijk gemaakt

De visualisatie van een dergelijk complex systeem schept inzicht in hoe de tapijtsector zijn toeleveringsketen kan laten evolueren en maakt duidelijke communicatie over toekomstige strategieën mogelijk. Duidelijkheid en begrip zijn vitale ingrediënten voor de industrie om samen te werken en programma's te definiëren waarin concurrenten kunnen samenwerken en de overgang kunnen maken naar een circulair bedrijfsmodel.

t-01_large.jpg
Jeroen Van der Vlist
by Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

14 april 2014

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Elias de Valk

  Industrial Ecologist
  Except Integrated Sustainability

 • Eva Gladek

  Industrial Ecologist
  Except Integrated Sustainability

 • Gerard Vink

  Communication Strategist
  Except Integrated Sustainability

 • Michiel van der Vight

  Senior Associate
  Except Integrated Sustainability

 • Ben Römgens

  Project manager DNV
  DNV

Andere Items