Naarmate de uitdagingen van deze eeuw steeds duidelijker worden, neemt ook het begrip toe dat we verder moeten gaan dan impactinvesteringen. Systeeminvesteren is gericht op het vergroten van de transitie naar een duurzame toekomst met transformaties van maatschappelijke systemen. Deze nieuwe vorm van investeren heeft zowel een groter potentieel voor positieve verandering, als een groter winstpotentiaal en rendement. Samen met financiele instellingen en investeerders maken we strategie voor systeeminvesteringen en ontwikkelen routekaarten voor langdurige ketentransformaties.

Van impactinvestering naar systeeminvestering

In de laatste decennia is duidelijk geworden dat de wereld een andere kant op moet. Dit leidde tot de opkomst van impactinvesteringen, geintroduceerd in 2007. Impactinvesteren is gericht op het realiseren van een meetbare, positieve sociale of ecologische impact, naast een financieel rendement. Hoewel dit een nobel doel is, zien we het bewijs dat impactinvesteren maar beperkt haar doel bereikt. Om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, moeten we dieper ingrijpen in het systeem van de maatschappij.

Wat we nodig hebben zijn systeemtransities, door ketens en industrie heen. Om daadwerkelijke, significante veranderingen aan te brengen, moeten we die systemen integraal veranderen, niet de alleen de elementen daarin.

Dat is wat systemisch investeren en financieren is; het transformeren van het maatschappelijke systeem naar een veerkrachtige, rechtvaardige en duurzame staat door middel van gecoördineerde investeringen. Systemisch investeren richt zich op het bereiken van een transitie door ketens heen, en daarmee langdurige en blijvende positieve impact. De kracht ligt in het grote rendement dat systemische transitie mogelijk maakt. Deze aanpak werkt niet alleen voor investeringen, maar ook voor subsidiebeleid en filantropie.

Een compleet andere benadering

Systemisch beleggen verschilt niet alleen van impactbeleggen in omvang en ambitie, het is ook fundamenteel anders in aanpak. Systemisch beleggen is een holistische benadering, waarbij een verzameling van investeringen samenwerkt om een ​​effect te bereiken dat meer is dan de som der delen. Een dergelijke vorm van beleggen vereist inzicht in het web van interacties van het systeem dat verbeterd moet worden.

Voor een voedselproductieproject zou een impactinvestering zich bijvoorbeeld kunnen richten op de CO2-voetafdruk van een voedselproducent om de effectiviteit can de investering te bepalen. Een systeembelegger zou echter kijken naar de gevolgen van de investering voor het voedselsysteem als geheel. Met een systeeminvestering wordt niet alleen maar in één entiteit in de transitieketen geinvesteerd, maar in een serie van investeringen, strategisch gekozen in de gehele keten. Hierdoor kan een bovenliggend systemisch effect bereikt worden. De investering zou bijvoorbeeld niet alleen de entiteit bereiken die het voedsel produceerde, maar ook de distributie, teruggave van afvalproducten en beleidsvorming rond gezond, betaalbaar voedsel. Dit komt in de loop van de tijd de hele keten ten goede en maakt grote maatschappelijke veranderingen mogelijk, evenals een hoger financieel rendement op investeringen.

Systemisch inzicht verkrijgen: een stapsgewijze aanpak

Wanneer we organisaties ondersteunen bij het bepalen van hun programma voor systeeminvesteringen of subsidies doorlopen we de volgende activiteiten:

1. Creëer systemisch inzicht

Om systemisch beleggen mogelijk te maken moeten we inzicht hebben in de componenten en dynamiek van het systeem. We gebruiken Symbiosis in Development (SiD)-systeemmapping om deze inzichten te creëren, de vereiste gegevens en indicatoren te onderzoeken en een holistisch overzicht te creëren van de huidige status van het systeem. Vaak gebeurt dit in co-creatie met klantteams, om tot een hoog niveau van gedeeld inzicht te komen.

2. Identificeer de transitiepaden en visie van het systeem

Als men de huidige staat kent, kan men zich een verbeterde staat van het systeem voorstellen. Elk transitiepad heeft zijn eigen dynamiek, kosten en baten. Deze kunnen worden uitgewerkt tot sterke visies op toekomstige systeemtoestanden, ondersteund door beelden en verhalen. Op basis daarvan verkennen we transitiestrategieën, hun eisen, stakeholders en actiepaden.

3. Systemische identificatie van investeringen

Bij het kiezen van een beoogde systeemtransitievisie en -pad, kunnen we interventiegebieden kiezen om de transitie te realiseren. Deze identificeren concrete, investeerbare actiepunten in het systeem en de belanghebbenden. Kruisverbanden worden gevonden en verantwoord.

4. Systemische investeringsroutekaart

Met de strategievolgorde op zijn plaats wordt een stappenplan in de tijd gebouwd, waarbij elke opeenvolgende stap in de tijd wordt geïdentificeerd en veerkrachtmaatregelen worden ingebouwd voor meer succes en minder risico. De roadmap kan ook monitoring en rapportage bevatten.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen met systeeminvesteringen en subsidies, of ga naar onze Online Consulting Service om rechtstreeks advies van een van onze experts te krijgen.

Casussen

Gerelateerde diensten