Naarmate de uitdagingen van deze eeuw steeds duidelijker worden, neemt ook het begrip toe dat we verder moeten gaan dan impactinvesteringen. Systeeminvesteringen (ook wel transformationele investeringen genoemd) zijn gericht op het behalen van langdurige voordelen door de transformatie van maatschappelijke systemen. We ondersteunen organisaties bij het begrijpen van systemische investeringen en het toekennen van trajecten, het uitstippelen van visies en doelen, het formuleren van kansen en het ontwikkelen van bruikbare routekaarten voor langdurige verandering.

Van impact investment naar systemic investment

In de laatste decennia is duidelijk geworden dat de wereld een andere kant op moet. Dit leidde tot de opkomst van impact investment rond 2007. Impact investeren is gericht op het realiseren van een meetbare, positieve sociale of ecologische impact, naast een financieel rendement. Hoewel dit een nobel doel is, zien we nu het overweldigende bewijs dat dit niet genoeg is. Om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, hebben we meer nodig dan projecten die positief maar beperkt effect hebben op het systeem van de maatschappij.

Wat we nodig hebben zijn systeemtransities, door ketens en industrie heen. Projecten, organisaties en mensen zijn met elkaar verbonden zijn in de netwerken van onze systemen, en om daadwerkelijke, significante veranderingen aan te brengen, moeten we die systemen veranderen, niet de elementen daarin.

Dat is wat systemisch investeren en funding is; het transformeren van het maatschappelijke systeem naar een veerkrachtige, rechtvaardige en duurzame staat door middel van gecoördineerde investeringen. Systemisch investeren richt zich op het bereiken van een transitie door ketens heen, en daarmee langdurige positieve impact voor het leven op deze planeet als geheel. Het heeft transitie op de lange termijn en globale schaal als doel, en de kracht ligt in het grote rendement dat systemische transitie mogelijk maakt. Deze aanpak werkt niet alleen voor investeringen, maar werkt ook voor filantropie en subsidiebeleid.

Case Studies

Related Services