by Emma Westerduin
Architect en project manager

24 september 2020

Emma Westerduin

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente Roosendaal het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het Actieplan Future-proof stadshart Roosendaal. Samen met de gemeente Roosendaal, de binnenstadsdirectie en de bewoners werkt Except Integrated Sustainability aan ontwerpen die integraal bijdragen aan een toekomstbestendig stadshart. Zo wordt de binnenstad niet alleen meer klimaatadaptief maar verbetert ook de verblijfskwaliteit, de toegankelijkheid en bereikbaarheid, en wordt de samenhang vergroot. Zo dragen ze bij aan het imago van Roosendaal als prettige, levendige, groene, en duurzame plek om te wonen, te werken en op bezoek te gaan.

19-R007_De Ster_VO _sketch west.jpg

Het actieplan bestaat uit een reeks van opgaven waarin de openbare ruimte onderhanden wordt genomen. Except werkte samen met de gemeente en andere stakeholders aan de volgende projecten:

  • De Nieuwstraat - Klimaatadaptatie en entreegebied voor het Cultuurplein
  • Stadstuin van Hasselt - klimaatadaptieve stadstuin
  • Zenuwstelsel - het zichtbaar maken van de steegjes en pareltjes in het stadshart

De Nieuwstraat is een belangrijke ontsluiting van het culturele hart van Roosendaal, het Tongerloplein. Met de komst van de nieuwe bioscoop in de straat en het herstel van de tuin van Van Hasselt, krijgt de straat er nieuwe functies bij. Daardoor heeft de straat behoefte aan een transformatie tot een entreegebied met een hoge verblijfskwaliteit. Diversiteit van groen en water en een multifunctioneel gebruik krijgen een plek. Samen met de bewoners is besloten om parkeerplaatsen te transformeren naar wadi’s (met grind en zand gevulde greppels of sloten, die water zowel kunnen vasthouden als infiltreren) en groene perken met een diversiteit aan beplanting.

Neem contact met ons op voor meer informatie over klimaatbestendige steden of onze andere diensten.

De klimaatadaptieve stadstuin De Ster is een transformatie van een parkeerplaats op de plek waar de historische tuin van Van Hasselt zich bevond. Met het herstel van dit groen ontstaat een visueel verbonden tuin die de Tongerlotuin en het groen rond het Koetshuis met elkaar verbindt. De historische gracht rond het Tongerlohuys wordt verbonden met het beekdal dat de as van de tuin vormt. Deze plek is het laagste punt in het gebied en bij hevige buien wordt dit de plek waar het water opgevangen wordt. De tuin is zo ontworpen dat de ervaring van het water en de nieuwe klimaatomstandigheden waarmee we te maken hebben een culturele en educatieve functie krijgen. Daarnaast komt het rioleringsstelsel hierdoor onder minder druk te staan.

Samen met de gemeente Roosendaal en haar stakeholders werken we op acupuncturistische wijze aan nieuwe opgaven die bijdragen aan het overkoepelende doel, een toekomstbestendig stadshart.

Neem contact met ons op voor meer informatie over klimaatbestendige steden of onze andere diensten.

Emma Westerduin
by Emma Westerduin
Architect en project manager

24 september 2020

Clienten & Partners

Project team

Andere Items