Samen met de gemeente Roosendaal maakte we een ontwerp voor een klimaatadaptieve tuin in het midden van de stad, "Stadstuin van Hasselt". De tuin is ontworpen voor buiteneducatie en cultuur in de thema’s Water & klimaat, Cultuur & Historie en Natuur & Stadsecologie. Temidden van de tuin ligt het historische vaarwater, het Beekdal, die de ruggengraat van het park vormt. Deze waterweg is het laagste punt en dient als waterreservoir bij hevige regenval. Zo wordt de druk verlaagd op aangrenzende rioleringen.

Ons ontwerp voor de Stadstuin is uitgeroepen tot winnaar van de Lighthouse Award 2021. Lees hier meer.

De klimaatadaptieve stadstuin “Stadstuin van Hasselt” is ontstaan door de herontwikkeling van parkeerplaatsen in het historische stadshart van Roosendaal. Met het herstel van het stadsgroen keert een kritisch knooppunt in de lokale infrastructuur terug dat verschillende spraakmakende ruimtes met elkaar verbindt, waaronder ‘de Nieuwstraat’, ‘het Tongerloplein’ en 'Het Koetshuis '.

De tuin is ontworpen voor buiten educatie en cultuur in de thema’s; Water & klimaat, Cultuur & historie en Natuur & Stadsecologie. Temidden van de tuin ligt het Beekdal, die de ruggengraat van het park vormt. Deze waterweg is het laagste punt en dient als waterreservoir bij hevige regenval,zo wordt de druk verlaagd op aangrenzende rioleringen.

Tuin Ontwerp

Wadi

De basis voor het ontwerp wordt gevormd door het centrale wadi in samenspel met een vlindervormig padenstelsel. Hierin zijn op drie plekken zitranden opgenomen die als kleine amfitheaters mogelijkheden bieden voor buitenles, voordrachten en kleinschalige optredens. Het wadi en de paden geleiden de lange, smalle ruimte en verbinden haar met de naastgelegen tuinen: de Tongerlotuin in het westen en de Theehuistuin in het oosten.

In de Tongerlotuin sluit het padenstelsel aan op de bestaande bestrating. Waar zij de nieuwe tuin raakt wordt een klein deel aangepast en heringericht rond een amfitheater. Een duiker verbindt het centrale wadi met een kleiner wadi in de Tongerlotuin.

Cultuur in de tuin

Centraal in de tuin, tegenover de zuidelijke toegang, is een paviljoen geplaatst (de huidige Groenfabriek). Rond dit paviljoen en langs het wadi van de Tongerlotuin zijn sokkels geplaatst waarop beelden tentoongesteld kunnen worden, bijvoorbeeld uit de collectie van het Tongerlohuys.

Diverse Beplanting

Vanwege het smalle uitgestrekte karakter van de tuin zijn de randen van het centrale deel van de tuin bepalend voor de sfeer. Opgaande beplanting in diverse hoogtes, met name aan de noordzijde, zorgt voor een groene ‘stoffering’. Ook het paviljoen speelt hierin een rol.

Circulatie

De toegangspoorten aan noord- en zuidkant in het hek krijgen een bijzondere vormgeving die verwijst naar de verhalen van de tuin. De toegangswegen tot de tuin vanaf de Molenstraat en de Nieuwstraat en de parkeerplaats aan de zuidoostzijde zijn ingericht met een mix van stenen verharding, halfverharding en beplanting. Een verhard karrenspoor begeleidt gemotoriseerd bestemmingsverkeer en biedt een comfortabel looppad.

Officiële opening - Klimaatadaptieve stadstuin

In maart 2022 hebben gemeente en wethouder Cees Lok (een kleine i.v.m. COVID) de nieuwe tuin groots geopend. De wadi, bestrating en loopbruggen en het kunstwerk De Groenfabriek waren geplaatst. De bomen en het laaggelegen groen werden aangeplant en het park was bijna klaar voor gebruik.

Stakeholders

In nauw samenwerkingsverband tussen de gemeente Roosendaal, Schouwburg De Kring, Museum Tongerlohuys, Het koesthuis en Alwell is dit plan tot stand gekomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over klimaatbestendige steden of onze andere diensten.

Emma Westerduin
by Emma Westerduin
Architect en project manager

4 februari 2021

Clienten & Partners

Project team

Andere Items