by Amir Aubed Zoubi
Industrial Ecologist

1 juli 2024

Amir Profile picture

Dit project, ondersteund door het Europese Interreg North West Europe-programma, is gericht op het verminderen van stedelijke hittestress en het verbeteren van de leefbaarheid in negen proefgebieden in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. Door samen te werken met gemeenschappen en experts, richten op maat gemaakte interventies zich op kwetsbare groepen en gebruiken ze burgerwetenschap voor gegevensverzameling. Door meer dan 30.000 vierkante meter openbare ruimte te vergroenen, verbetert het project de gezondheid, het welzijn en de biodiversiteit, terwijl een leefbaarheidsindex wordt gebruikt om de impact te meten en toekomstplannen te begeleiden.

logo without priority icon without pay off (1)

De stijgende temperatuur in steden als gevolg van opwarming van de aarde zorgt voor hetere gebieden binnen steden, wat risico's met zich meebrengt voor de mensen die daar wonen. Deze hogere temperaturen hebben een negatieve impact op de volksgezondheid, productiviteit, welzijn, lucht- en waterkwaliteit en andere stedelijke systemen.

We noemen deze gevolgen 'hittestress'. Dit project, ondersteund door het Europese Interreg North West Europe-programma, is bedoeld om dringende hitte risico's aan te pakken en de leefbaarheid in risicovolle wijken te verbeteren.

Het project richt zich op het aanpakken van deze hitte risico's op een zeer lokaal niveau door nauw samen te werken met gemeenschappen in negen proefgebieden in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. Beleidsmakers, gespecialiseerde ontwerpers en een reeks experts van 12 Europese partners werken samen in dit project in een co-creatieproces.

Eranda cool
Learning about ecosystem services at the Cool Neighborhood meeting

Specifieke doelgroepen en gebieden

Hoewel de negen proefgebieden vergelijkbare uitdagingen hebben, hebben ze elk unieke omstandigheden. Het project omvat een reeks interventies die gericht zijn op specifieke groepen binnen elke gemeenschap, zoals kwetsbare bevolkingsgroepen, ouderen, jongeren, MKB's, vastgoedeigenaren en bezoekers. Door deze inspanningen te combineren, streeft het project naar de grootst mogelijke impact op het verminderen van hittestress en het verbeteren van het welzijn, de biodiversiteit en de milieukwaliteit in heel het Noordwestelijke gebied van Europa.

Hoewel er strategieën zijn om stedelijke hitteproblemen aan te pakken, worden verschillende buurten geconfronteerd met spcifieke situaties en uiteenlopende verschijningsvormen van hittestress. De partners in het project werken samen om trainingsprogramma's en wijkplannen te co-creëren om op elke locactie een op maat gemaakt plan te realiseren. Deze plannen zijn afgestemd op elke locatie op basis van gedetailleerde kosten-batenanalyses en gegevens verzameld door burgerwetenschap en participatie van de stakeholders.

Gezamenlijk ontwerp en uitvoering versterken de steun van belanghebbenden, vergroten de veerkracht van de gemeenschap en bevorderen toekomstig eigenaarschap. Een leefbaarheidsindex kwantificeert de impact en maakt vergelijking van buurten mogelijk voor toekomstige interventies.

Het project bouwt ook voort op de kennis en hulpmiddelen die zijn verkregen uit andere Europese projecten zoals het voormalige Cool Towns-project en het Nature Smart Cities-project om hittestress te verminderen.

Soorten buurten

Risico's voor de volksgezondheid worden steeds meer gezien in dichtbevolkte regio's van Noordwest-Europa, wat leidt tot een groeiende vraag naar manieren om buurten in de komende jaren te koelen. Deze gebieden zijn geselecteerd op basis van drie soorten buurten:

  • Binnenstad
  • Groene hub
  • Achterstandswijken

De negen projectlocaties bevinden zich in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg en zullen meer dan 30.000 vierkante meter openbare ruimte vergroenen. Het project is ook gericht op het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven in deze buurten, inclusief: gezondheid, recreatie, bewustwording en sociale verbindingen.

Projectlandkaart

Hoe maken we onze buurten hittebestendig?

Bomen planten, schaduwdoeken opzetten en waterelementen toevoegen zijn allemaal succesvolle strategieën om hittestress te verminderen. Dit koelt niet alleen, het maakt plekken ook aantrekkelijker om in te wonen, en kan ook extra voordelen bieden. Meer groene ruimtes kunnen de biodiversiteit ondersteunen, educatieve programma's sociale interactie bevorderen, etc.

Samen bouwen we aan een koelere en leefbaardere toekomst voor iedereen, waarbij we ervoor zorgen dat de resultaten ten goede komen aan gemeenschappen in heel Noordwest-Europa. Met een focus op het verminderen van hitte risico's en het verbeteren van de leefbaarheid, zal het project een blijvende erfenis nalaten voor toekomstige generaties.

Het Cool Neighbourhoods-project wordt ondersteund door het Europese Interreg North West Europe-programma. Voor meer informatie over Cool Neighbourhoods en de transformerende impact ervan, bezoek de Cool Neighbourhoods-website.

Cool Neighborhoods partners
projectpartners
Amir Profile picture
by Amir Aubed Zoubi
Industrial Ecologist

1 juli 2024

Project team

Gerelateerde projecten