by Tom Bosschaert
Directeur

19 juli 2012

Tom Bosschaert

Except voerde een studie uit met Posad om de huidige woningvoorraad en uitbreidingsproblemen in Vlaanderen aan te pakken. Het project had als doel oplossingen te bieden aan Team Vlaams Bouwmeester en hun aanpak om bij te dragen aan de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

Tegen 2030 zullen in Vlaanderen 330.000 extra huishoudens moeten worden gehuisvest. Binnen het traditionele Vlaamse planningsmodel zullen woningen voor deze huishoudens hoogstwaarschijnlijk de vorm aannemen van vrijstaande eengezinswoningen. Deze typologie verbruikt echter te veel ruimte en energie en is verantwoordelijk voor een geleidelijke verstedelijking van heel Vlaanderen en verspilling van schaarse kwaliteiten en middelen.

Deze studie, geïnitieerd door de Vlaams Bouwmeester, stelt deze traditionele planningsmethode in vraag en tracht een nieuw groeimodel voor Vlaanderen te ontwikkelen. Dit traject beoogt de bestaande planningsinstrumenten en -processen geleidelijk te testen, aan te passen en te verbeteren via een collectieve inspanning, waarbij verschillende lagen van ontwerp en beleid worden doorlopen, van een lokale tot een regionale schaal.

De studie zal uiteindelijk een aangepaste reeks contexten en typologieën opleveren, die als basis zullen dienen voor een reeks exemplarische en innovatieve proefprojecten in de sociale huisvesting.

Except werkte samen met Posad en  Studio Duko Stolwijk om een oplossing te bieden aan Team Vlaams Bouwmeester voor hun bijdrage aan de Internationale International Architecture Bienniale Rotterdam.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

19 juli 2012

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Eva Eva Gladek

  Industrial Ecologist
  Except Integrated Sustainability

 • Matthew Fraser

  Industrial Ecologist, Designer
  Except Integrated Sustainability

Andere items