by Tim Horsten
MVO consultant / ingenieur

8 januari 2018

Tim Horsten

LC Packaging biedt klanten over de hele wereld verpakkingsproducten die hun goederen beschermen, bewaren en vervoeren. Except werd gevraagd om LC Packagings duurzaamheidsprestatie te beoordelen. Op productniveau onderzochten we het hergebruik van Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC's) en vonden een significant CO2 emissie reductiepotentieel. Op bedrijfsniveau onderzochten we energie- en waterverbruik, afvalproductie en CO2 emissie.

LC Packaging introductie

LC Packaging is een familiebedrijf dat sinds 1923 actief is in de verpakkingsindustrie. Van handelaar in jute zakken, tot importeur van verpakkingen, tot fabrikant en distributeur, met eigen productiefaciliteiten in Europa, Azië en Afrika.

LC Packaging groeide uit van een eenmanszaak tot een multinational met meer dan 1000 medewerkers en een omzet van €163 miljoen in 2016. Met kantoren en fabrieken in 16 landen, een opslagcapaciteit van meer dan 70.000 m² en een uitgebreid distributienetwerk is het een toonaangevend bedrijf in verpakkingen, met specialisme in landbouwverpakkingen en FIBC.

[QUOTE "Met de groeiende kennis en bewustzijn wat betreft eindige hulpbronnen en de netto positieve impact komt een verantwoordelijkheid om te handelen. Ik geloof dat een duurzaam bedrijf divers en leuk is om te leiden en een businessmodel heeft dat op lange termijn overleeft." - Lucas Lammers, CEO]

Reis naar duurzaamheid

De visie van LC Packaging is het zorgen voor een duurzame toekomst terwijl er rekening wordt gehouden met komende generaties, klanten, werknemers en productiepartners, waarbij ernaar wordt gestreefd alle belanghebbenden te betrekken in het streven naar duurzame verpakkingsoplossingen. Het bedrijf minimaliseert de impact op het milieu en de verspilling van waardevolle producten en verrijkt tegelijkertijd de gemeenschappen waarin het actief is.

Met een brede internationale reikwijdte haalt LC Packaging grondstoffen uit de wereld en zet ze om in producten en diensten. LC Packaging is zich bewust van deze impact en overweegt haar activiteiten en investeringen aan te passen om duurzame waarde te creëren.

LC Packaging onderscheidt vier gebieden voor betrokkenheid

 • het welzijn van mensen verbeteren,
 • een duurzame toeleveringsketen creëren ,
 • duurzame verpakkingsoplossingen ontwikkelen,
 • de impact op het milieu minimaliseren.

Een effectief traject begint met het creëren van een gemeenschappelijke taal, het verkrijgen van inzicht in key performance indicators en het bepalen van een rode draad. Vervolgens worden verbeterpunten geïdentificeerd aan de hand van prioriteiten en worden acties gecommuniceerd

Om de impact op het milieu te minimaliseren heeft LC Packaging Except gevraagd om eerst baselines vast te stellen voor energie- en watergebruik, afvalproductie en CO2 uitstoot. Gebaseerd op onze bevindingen zijn verbeterdoelen opgesteld en geïntegreerd in de LC Packaging Duurzaamheid Visie 2022.

lc-packaging-sustainability-vision-2022.jpg

FIBC product impact

De FIBC Product Impact duurzaamheidsanalyse betreft een vergelijking tussen verschillende FIBC's en hun milieu-impact, met speciale aandacht voor de uitstoot van broeikasgassen. De eerste vergelijking is tussen een standaard FIBC en een FIBC die gereconditioneerd is door Worldbag, een onderdeel van LC Packaging groep. De tweede vergelijking is tussen een reeks FIBC's die een breder portfolio vertegenwoordigen. Het doel is de bevindingen te delen die hergebruik en effectief portefeuillebeheer stimuleren.

Belangrijkste bevindingen:

 • Reconditionering en hergebruik van FIBC's leidt tot een vermindering van de koolstofvoetafdruk met 43% tot 66%.
 • De reductie is afhankelijk van het aantal hergebruikcycli.
 • Een toename van het gebruik van hernieuwbare energie. Een verdere belangrijke reductie van de koolstofvoetafdruk bij het gebruik van 100% hernieuwbare energie in de Bangladesh operatie.
 • Stimuleren van hergebruik, aangezien het huidige percentage slechts 5% is. Het optimaliseren van FIBC's voor recycling en het stimuleren van hergebruik is een belangrijk potentieel om de koolstofvoetafdruk verder te verkleinen.
 • Overweeg portefeuillebeheer. Het matchen van klantenclusters met een lagere impact is een optie om de carbon footprint van FIBC's op grotere schaal te verkleinen.
 • "LC Packaging is in mijn ogen een voorbeeldbedrijf dat veel andere Nederlandse bedrijven kan inspireren."

  Lilianne Ploumen

  Minister van Buitenlandse Handel

Corporate impact assessment

Dit onderdeel van Except's duurzaamheidsonderzoek betrof een corporate impact assessment op het gebied van energie- en watergebruik, afvalproductie en CO2 uitstoot. Bij het proces waren 20 internationale kantoren en magazijnen in Europa betrokken, 3 productiefaciliteiten in Bangladesh, Zuid-Afrika en Nederland en in totaal 28 mensen.

Belangrijkste bevindingen;

 • Gelet op het jaarverslag van de Nederlandse Emissieautoriteit zou LC Packaging op het gebied van CO2-uitstoot in de laagste achtste regionen zitten.
 • Het waterverbruik is volgens de Nederlandse Milieubarometer als 'normaal' te beschouwen.
 • Meer dan 80% van het afval wordt momenteel hergebruikt.
 • Verbetering van de kwaliteit van de gegevens, het verzamel-, monitoring- en rapportage - proces biedt mogelijkheden om de prestaties verder te verbeteren.

Naast het internationale GHG Protocol heeft Except haar eigen ontwikkelde Quickscan for Integrated Sustainability gebruikt om deze baselines vast te stellen.

Toekomstige onderzoeken zouden moeten focussen op energie- en waterefficiëntie, biodiversiteit, afvalbeheer, milieuvervuiling en arbeidsomstandigheden. Op een hoger niveau zijn het ontwikkelen van strategieën voor veerkrachtige business modellen, nieuwe markten en maatschappelijke waarde de routes naar duurzame groei op de lange termijn.

Tim Horsten
by Tim Horsten
MVO consultant / ingenieur

8 januari 2018

Clienten & Partners

Project team

 • Tim Horsten

  MVO consultant / ingenieur

 • Jeroen van der Vlist

  Chief Operating Officer (COO)

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Luca Gennari

  Environmental Engineering Consultant

 • Merel Segers

  Industrial Ecologist & Sustainable Storyteller
  Except Integrated Sustainability

 • Marta Suanzes

  Architect
  Except Integrated Sustainability

Andere Items