by Tom Bosschaert
Directeur

1 augustus 2010

Tom Bosschaert

Welke sleutelprojecten zijn nodig om in het jaar 2040 een CO2 neutraal Nederland te kunnen bewerkstelligen? In het kader van Randstand 2040 onderzocht Except samen met POSAD dit vraagstuk en introduceerde een integrale strategische aanpak als raamwerk.

In het CO2040 project wordt aangegeven dat zonder heldere en toegankelijke informatie geen goede keuzes gemaakt kunnen worden om het probleem effectief aan te pakken.

Dit probleem is op te lossen door een overkoepelend GIS systeem en Life Cycle Analysis (LCA) systeem dat vrij toegankelijk is en open-source ontwikkeld.

Zo worden verbanden in de samenleving op geografische wijze duidelijk voor sociaal-maatschappelijk onderzoek, regionale planning, transport, producten, productieprocessen en materialen.

Vervolgens wordt een methode voor maximalisering van de effecitivteit van initiatieven aangeboden. Deze bestaat uit:

ds-03-nl.jpg

Mapping

Het in kaart brengen van het probleem, en het detecteren van de gebieden en situaties met de hoogste 'efficacy’.

Het integraal aanpakken van deze problemen op een maatschappijbrede manier om zo de reduceerbare CO2 uitstoot te verdampen. Deze oplossingen zijn vaak maatschappelijk, organisatorisch en paradigma-verschuivend van aard.

De resterende uitstoot CO2 die niet gereduceerd kan worden door eliminatie van de oorzaak vergroenen mbv bestaande technologische oplossingen.

Veel van de huidige grote initatieven in de samenleving om CO2 tereduceren richten zich op enkelvoudige technologische oplossingen. Deze hebben maar beperkt effect en het project illustreert dat deze niet zullen leiden tot de grote CO2 reducties die noodzakelijk zijn. Het gepresenteerde concept biedt het gereedschap om structureel het probleem aan te pakken.

ds-04-nl.jpg

Illustratie van het gereedschap

Vervolgens worden er in het rapport een vijftal voorbeeldprojecten naar voren gebracht die de aanpak illustreren. Deze voorbeelden werken op verschillende schaalniveaus aan het reduceren van CO2, en met verschillende sectoren:

 • Nationaal
 • Regio
 • Wijk
 • Mens

Samen vormen ze een set voorbeelden die het mogelijk maken om verdere ontwikkeling in het kader in te passen, en zo de transitie naar deze nieuwe samenleving te maken.

ds-06-nl.jpg

De voorbeeldprojecten

 1. Kerngebouwen & -parken
  Bundeling van ontbrekende voorzieningen voor de gebouwde omgeving
 2. Massa-participatie van de bevolking
  Verhoging bio-massa van Nederland met bewustzijnsdenken
 3. Energie als bestemmingsplan
  Restmateriaal en energiestromen registreren en koppelen
 4. Openbaar Vervoer revolutie
  Openbaar vervoer als katalysator van verandering
 5. Woningvoorraad CO2 neutraal
  Alle huizen van voor 1980 herbouwen of herisoleren

Resultaat

Het onderzoek is enthusiast ontvangen door het ministerie en heeft kracht bijgedragen aan het bewustzijn dat een nationale datavoorziening van levensbelang is voor het slagen van klimaatdoelen.

Raamwerk_CO2_reductie.jpg
Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

1 augustus 2010

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Han Dijk

  Urban Strategist
  Posad Spatial Strategies

 • Boris Hocks

  Urban Strategist
  Posad Spatial Strategies

Downloads

Andere items