by Tom Bosschaert
Directeur

21 mei 2013

Tom Bosschaert

Dit is de visie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van het warmtenet van Tilburg, ontwikkeld met onze consortiumpartners. De visie dient als startpunt voor de verdere ontwikkeling en samenwerking in Tilburg om tot een duurzame warmtevoorziening te komen, in opdracht van Essent, Gemeente Tilburg, Attero, Brabant Water en MOED.

Op Weg naar Klimaatneutraal

Naast rendabele ecologische verduurzaming geeft de visie ook invulling aan sociale verduurzaming. Al jaren wordt een hardnekkige discussie gevoerd over de prijsstelling van warmte en de afhankelijkheid van afnemers van één leverancier.

Verduurzaming (ecologisch en sociaal) kan bereikt worden door toe te werken naar diversiteit in warmtebronnen (duurzame warmtebronnen). Deze kunnen grootschalig en kleinschalig (bio-WKK) worden uitgevoerd. Via participatie in (kleinschalige) warmtebronnen kunnen partijen op termijn lokaal voorzien in hun eigen warmtevraag. Er is een uitnodigd beleid nodig voor partijen om hun warmtebron te koppelen aan het warmtenet. Daarnaast kan afnemers meer keuze vrijeheid geboden worden door toe te werken naar product- en tariefdifferentiatie.

breda_053-2_pure_image.jpg

Economisch, Ecologisch en Sociaal Verantwoord

Tilburg streeft naar klimaatneutraliteit in 2045. Deze doelstelling kan alleen behaald worden als partijen met elkaar samenwerken. Op 26 maart is daarom een Green Deal ondertekend door de gemeente Tilburg, MOED, Essent, Attero BV en Brabant Water. In de Green Deal spreken deze partijen af om gezamenlijk een visie te ontwikkelen voor verduurzaming van het warmtenet. Daarmee tonen de Green Deal partners aan dat ze vanuit een gezamenlijk visie aan verduurzaming van de Tilburgse warmtevoorziening willen werken.

Het warmtenet is één onderdeel van de warmtevoorziening in Tilburg. Verduurzaming van het warmtenet staat daarmee niet op zichzelf. Om de warmtevoorziening te verduurzamen zijn maatregelen nodig als woningisolatie (vraagreductie) naast verduurzaming van de warmtewinning. De huidige warmtelevering wordt verzorgd door de Amercentrale. Op de lange termijn zou het warmtenet onafhankelijk van fossiele bronnen moeten opereren.

Solide Strategie

Het gelijktijdig inzetten op vraagreductie, verduurzaming van warmte, productdifferentiatie en het aanmoedigen van lokale initiatieven en participatie is geen eenvoudige opgave. Er is ook niet één partij die al deze zaken zelfstandig kan oppakken.

Partijen die kunnen bijdragen aan de omschreven doelen zijn onder andere:

 • Lokale bedrijventerreinen die zelf willen investeren in een warmtevoorziening.
 • Woningbouw corporaties, die de warmtevraagontwikkeling beïnvloeden.
 • Private partijen die zelf een rol willen spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening, en/of warmteproductie en partijen die interesse hebben om een rol te spelen in het beheer van het warmtenet en/of delen daarvan.
 • De Provicie Brabant die op provinciaal niveau werkt aan een duurzame energievoorziening.

De visie geeft aan welke ontwikkelpaden rendabel zijn en op welke wijze de verduurzaming op korte en lange termijn versneld kan worden. Bij het ontwikkelen van de visie zijn lokale stakeholders betrokken en de visie is gepresenteerd en getoetst op draagvlak. In de routekaart is een stappenplan uitgewerkt om de ingredienten uit de visie te realiseren.

De visie visualiseert de relaties tussen alle essentiële elementen en belanghebbenden van het ondergrondse verwarmingssysteem van de stad, en brengt in kaart hoe elk potentieel traject van invloed is op de gewenste doelstellingen. Het biedt een duidelijke routekaart voor de uitvoering van het traject.

We ontwikkelden de visie op basis van precedentonderzoek, een expertmeeting, stakeholderinterviews, gedetailleerde business case-berekeningen voor verschillende scenario's, en een feedbacksessie met stakeholders. We werkten samen met lokale belanghebbenden om de visie te ontwikkelen en te beoordelen, zodat er een gemeenschappelijk gedeelde visie ontstond.

De routekaart maakt de implementatie van de visie mogelijk. Het visiedocument is rijk geïllustreerd en er is veel zorg besteed aan het genereren van inzicht in de visie en de redenering erachter.

De visie is ontwikkeld voor:

 • Essent B.V.
 • Gemeente Tilburg
 • Attero B.V.
 • Brabant Water
 • MOED
Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

21 mei 2013

Clienten & Partners

Project team

 • Gerard Vink

  Communication Strategist
  Except Integrated Sustainability

 • Michiel van der Vight

  Senior Associate
  Except Integrated Sustainability

 • John Baken

  Strategist
  Overview B.V.

 • Tony Schoen

  Technical & Business Case Analyst
  Ovalen Tafel/ New Energy Works

 • Bart van der Ree

  Strategist
  Sustainomy

 • Max Oosterhuis

  Juridical Support
  Loyens & Loeff

Downloads

Andere Items