Samenlevingen op eilanden zijn gevoelig voor snelle veranderingen in economie, klimaat, brandstofprijzen en schaarste. Met het Eiland Renaissance systeem onderzoeken we cruciale globale ontwikkelingen en lokale condities, en koppelen deze voor het ontwikkelen van een lange termijn strategie die de lokale economie versterkt en de eilandgemeenschap langdurig laat floreren.

Deze integrale aanpak is gebaseerd op het Symbiosis in Development (SiD) raamwerk, dat veerkracht van de samenleving meeneemt in het vinden van oplossingen naast klimaatadaptatie, ecologische, economische, materiele en sociale doelen.

Veerkrachtige eilanden met een integrale aanpak

Eilanden zijn ecosystemen van mensen, natuur en lokale economieën die elk hun eigen unieke karakter hebben. Door hun speciale positie zijn eilanden vaak gevoelig voor veranderingen in klimaat en economie, voor mens en natuur. Economische stabiliteit, gediversificeerde werkgelegenheid en het veiligstellen van cruciale hulpbronnen zijn essentieel voor een bloeiende ontwikkeling van eilanden tot ver in de toekomst.

De meeste eilanden hebben sterk afhankelijke economieën, vanwege hun omvang en afhankelijkheid van externe hulpbronnen. Naarmate de voedsel- en brandstofprijzen stijgen, stijgen de kosten van levensonderhoud. Veranderingen in toerisme, beleid en economie worden vaak versterkt op het eiland. Voor de toekomst is het van cruciaal belang om te bouwen aan een veerkrachtige en autonome eilandgemeenschap. Maar waar te beginnen en hoe ervoor te zorgen dat de noodzakelijke investeringen nu en in de toekomst hieraan ten goede komen?

Het goede nieuws

Eiland Renaissance biedt een proces voor het beantwoorden van deze vragen. In dit proces gaan het opbouwen van sterke economieën en het verminderen van afhankelijkheden hand in hand. Nieuwe processen die zich richten op circulaire, lokale economische waarden, ecosysteemdiensten en slimme stedelijke innovaties worden onderzocht. Met innovatief ontwerp en stakeholdertrajecten wordt de aanpak werkelijkheid. Ze verhogen de leefkwaliteit op het eiland en creëren nieuwe kansen voor de toekomst.

Strategische voordelen:

 • Een eilandkaart met alle belangrijke activa en de meest kritische economische, ecologische en sociale afhankelijkheden.
 • Een realistische routekaart in de tijd voor een veerkrachtige, duurzame en mooie eilandgemeenschap.
 • Een overzicht van haalbare oplossingen voor klimaatverandering, grondstoffen en ecologische regeneratie.
 • Visie op strategische eilandontwikkeling gemaakt door een divers team van experts.

Economie & gemeenschap resultaten:

 • Mogelijkheid om los te koppelen van economische schommelingen voor primaire hulpbronnen zoals energie en voedsel
 • Mogelijkheden voor het aantrekken van duurzaam toerisme
 • Betekenisvolle werkgelegenheid en banen, meer economische diversiteit
 • Waardevolle lokale industrie en sterke sociale gemeenschappen
 • Verhoogd menselijk kapitaal en onderwijscapaciteit
 • Mogelijkheden om lokale geldstromen te sluiten, zodat er geen waarde uit het eiland weglekt
 • Verhoogde capaciteit voor aantrekken van investeringen

De geïntegreerde aanpak

De afgelopen twintig jaar hebben we ontdekt dat het effectief is om oplossingen te vinden die meerdere gebieden tegelijk raken. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energiesystemen die ook de lokale gemeenschap ondersteunen, biodiversiteit opbouwen en kunnen dienen als toeristische attractie. Om deze veelzijdige oplossingen voor eilandgemeenschappen te vinden, hebben we Eiland Renaissance ontwikkeld. Sinds 1999 hebben we gewerkt aan het perfectioneren van deze aanpak, een team van experts opgebouwd en ervaring opgedaan in verschillende projecten. Alle projecten zijn op maat gemaakt, en worden uitgevoerd in cocreatie met een brede community van lokale stakeholders.

Neem contact met ons op voor meer informatie, of ga naar onze Online Consulting Service om direct advies te krijgen van een van onze experts.

Andere diensten