by Tom Bosschaert
Directeur

10 december 2013

Tom Bosschaert

Voor Eneco Wind visualiseerden we de lokale impact van het bouwen van windturbines in een grafische praatplaat. De plaat zorgt ervoor dat alle effecten en stakeholders aan bod kunnen komen in een gesprek. Zo zijn alle partijen in staat om zich goed te laten informeren voordat besluiten over windturbines worden genomen. Het doel van de plaat is om een eerlijk en compleet overzicht te bieden van alle aspecten die bij windenergie komen kijken, en daarmee het draagvlak voor windturbine ontwikkeling te vergroten.

eneco.003.voorzijde_pure_image.jpg

Context

Lokale weerstand tegen de plaatsing van windmolens kan tot aanzienlijke vertraging, extra kosten en ontevreden omwonenden leiden. Eneco Wind heeft daarom de laatste jaren geëxperimenteerd met verschillende manieren om omwonenden te laten meedenken en meedelen in de ontwikkeling van windmolens, om lokaal draagvlak te vergroten.


Eneco Wind wil van een ‘van buiten afkomstige ontwikkelaar van energieprojecten’ transformeren tot een ‘gemeenschapsontwikkelaar middels energieprojecten’. Communiceren met omwonenden en stakeholders over de impact van windmolens is daarbij van essentieel belang.

Eneco-Influence-Map-Wind-Turbines_pure_image.jpg

Ontwikkeling praatplaat

Om deze communicatie te structureren en begeleiden maakten we een grafisch praatdocument om de lokale effecten van windturbines inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De plaat laat directe en indirecte stakeholders zien en biedt thematische aanknopingspunten voor gesprekken met deze stakeholders.

De plaat besteedt aandacht aan sociaal-economische effecten voor diverse omwonenden en belanghebbenden, zoals (lokale) werkgelegenheid en veranderende vastgoed- en energieprijzen. Ook de gevolgen voor lucht-, horizon- en geluidsvervuiling zijn meegenomen. Daarnaast hebben de lokale en nationale politiek een rol in het ontwikkelen van windenergieprojecten en zijn zodoende in de praatplaat opgenomen.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

10 december 2013

Clienten & Partners

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Walter Faaij

  Social Sustainability Consultant
  Except Integrated Sustainability

 • Jaap Bosch

  Project Developer Wind
  Eneco

 • Rolf Koster

  Senior Project Developer Wind
  Eneco

Andere Items