by Tom Bosschaert
Directeur

28 maart 2014

Tom Bosschaert

Dit onderzoeksproject bekijkt hoe de stadsbewoner het voedselsysteem beinvloedt. Het bekijkt recente initiatieven die de status-quo aanvechten, en stelt een actieplan voor om de verbinding tussen consument en het voedselsysteem te versterken, en zo een sterkere economische verbinding te leggen tussen echte vraag en aanbod.

Het onderzoeksboekje in onderaan deze pagina te downloaden.

Het onderzoek

Hoe kunnen we de stad van morgen duurzaam voeden? Het antwoord op deze centrale vraag kmot door de aanpak uit deze verkenning een stuk duidelijker in het vizier. Door het perspectief van de consument, cq sociale duurzaamheid, op een gelijke hoogte te stellen met die van het voedselproductiesysteem, cq fysieke duurzaamheid, blijkt een nieuwe, bruikbare, kijk op de relatie tussen stadsbewoner en voedsel te ontstaan.


Het besef dat er een ontkoppeling is tussen het fysieke en het sociale gedeelte van deze relatie en dat deze ontkoppeling zowel oorzaak als gevolg is van het onduurzame karakter van het voedselsysteem, is cruciaal.


Een goed begrip, een goede aanpak: dat is het begin. Daarmee zijn we er nog niet. Wat we eten, hoe we ons voeden en hoe we onze keuzes maken komt tot de kern van wie we zijn als mensen.

Dit onderzoek brengt nieuwe keuzes aan het licht om concrete stappen te zetten naar een sterk en gezond voedselsysteem.

Urbanite_voedsel2_large.jpg

Resultaat

Bij het analyseren van het voedselsysteem volgens SiD-ELSI blijkt iets opvallends. Het uiteindelijke doel van het systeem, een weldoorvoede stadsbewoner, bevindt zich vrijwel uitsluitend binnen het niveau van het Individu. De voedselindustrie daarentegen, bevindt zich vrijwel uitsluitend op de niveau’s van Energie en Leven. Slechts op het niveau van de Maatschappij komen ze elkaar tegen in een economische transactie.

Urbanite_voedsel3_medium.jpg

Labels zijn een mogelijke oplossing, maar niet de enige.


Lees verder in het boekje van het onderzoek, download hieronder.

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

28 maart 2014

Project team

 • Tom Bosschaert

  Directeur

 • Eva Gladek

  Industrial Ecologist
  Except Integrated Sustainability

 • Marten J. Witkamp

  Strategy & Communication
  Except Integrated Sustainability

 • Pam de Sterke

  Project Manager
  Except Integrated Sustainability

Downloads

Andere Items