by Tom Bosschaert
Directeur

26 oktober 2018

Tom Bosschaert

We staan deze eeuw voor veel uitdagingen, en om die aan te pakken hebben we concrete en gevisualiseerde voorbeelden nodig van hoe onze wereld er in een duurzame toekomst uit kan zien. In dit project werken meer dan 150 deskundigen op het gebied van duurzaamheid, ontwerp, techniek en beleid samen om een realistisch perspectief op een positieve toekomst te creëren. De visies worden tastbaar gemaakt door gespecialiseerde visualisatoren, verhalenvertellers en filmmakers. De resultaten zijn wereldwijd toepasbare, concrete beelden van de toekomst waarin we kunnen geloven. Ideeën over hoe we zullen leven, werken, produceren, bewegen, liefhebben, ontspannen en vooruitgaan. We streven naar een wereldwijd invloedrijk project dat laat zien dat een beter leven niet alleen mogelijk is, maar ook een wenselijke, haalbare toekomst is.

Wat is de Wereldvisie 2050?

De wereld kan een betere plek zijn, maar “een betere wereld” wordt al snel als iets utopisch gezien. En dat is onterecht. Een wereld die ons allemaal het beste oplevert van leven met de natuur, geavanceerde technologie, hernieuwbare hulpbronnen, innovatief ontwerp, veerkrachtige economische systemen, sociaal rechtvaardige praktijken, en intelligent beleid is haalbaar. Deze benadering is niet nieuw, noch een eenzame visie, maar we hebben meer tractie nodig om deze ideeën te ondersteunen en te realiseren en alle mensen, plaatsen en perspectieven ten goede te komen.

Dit is de gemeenschappelijke uitdaging van de mensheid - om de beste wereld te maken voor onszelf nu en voor de generaties na ons. We accepteren de enorme uitdagingen die dit met zich meebrengt omdat onze wereld er nu totaal niet zo uitziet. We worden geconfronteerd met klimaatverandering, economische onbalans, grondstoffenschaarste en grootschalige sociale ontwrichting die tot onnoemelijke migratie leidt - het is beter om de uitkomsten te voorkomen dan er het hoofd aan te bieden.

sid_elsia4+8_v3_large.png

De noodzaak van visualisatie

Wij van Except geloven graag dat er oplossingen zijn om te werken aan een toekomst van overvloed en een florerende mensheid. Hoewel er een overvloed aan oplossingen klaar ligt om deze betere toekomst te activeren, worden ze nog niet universeel ondersteund en dit belemmert vooruitgang. Wereldwijde samenwerking, over grenzen heen, tussen toeleveringsketens en tussen culturen, zal ons helpen verder te gaan dan hoogdravende frasen en beloften.

Het visualiseren van een realistische en betere toekomst is misschien wel de meest essentiële uitdaging. Als iets eenmaal zijn nut heeft bewezen, is het veel gemakkelijker om het bredere publiek te overtuigen en door te gaan met het doorvoeren van veranderingen.

Het Wereldvisie 2050 programma creëert een realistische, wetenschappelijk onderbouwde, hanteerbare visie op een florerende toekomst. De visie moet economisch gezond en sociaal rechtvaardig zijn, en een beeld schetsen van een tijd waarin huizen, steden, industrieën, en hoe we bestaan binnen de natuur meer harmonieus en duurzaam is.

Except heeft deze visie ontwikkeld en geschetst door gebruik te maken van creativiteit, wetenschap, en nieuwe vormen van collaboratieve business modellen die pioniers en ambassadeurs die helpen bij de implementatie met elkaar verbinden.

Regen villages

Ons actieplan

Het doel is om visuele voorbeelden te creëren van echt duurzame en circulaire steden, gebouwen, industrie, en meer holistische en adaptieve manieren van leven. De integratie van ecologie met industrie, de inbedding van biologie in ons dagelijks leven, en het sluiten van productiecycli, consumptie en recycling zijn hierbij van vitaal belang.

Om de componenten van deze visies te creëren, helpen wij de meest briljante geesten op het gebied van duurzame ontwikkeling met elkaar in contact te komen en te mobiliseren. De aanpak voor het oplossen van problemen begint met verschillende teams van elk vijf leden, die deelnemen aan twee driedaagse workshops onder leiding van ervaren facilitators.

Na afloop worden de resultaten vastgelegd en aangepast aan scenario's uit de praktijk. Deze concepten worden vervolgens voorgelegd aan groepen visualiseerders, verhalenvertellers en filmmakers. Ze produceren geen utopische visies, maar verhalen en beelden over hoe ons leven en onze verschillende rollen in de maatschappij en onze omgeving eruit zouden kunnen zien. Mooie vlinders, leveringen per drone en gelukkige kinderen zijn geweldig, maar onze visioenen zijn gerelateerd aan de geleefde realiteit en gaan in op de complexiteit van het bestaan.

Het eindresultaat zal worden gepubliceerd en gepresenteerd in beelden, verhalen, een boek en films die zullen worden gelanceerd op een speciaal evenement voor dit project, en een die vervolgprojecten schetst.

Desertpark_01_edit.2e16d0ba.fill-1200x640.jpg

Hoe deel te nemen

Dit project is omvangrijk, er zijn meer dan 150 mensen bij betrokken. Velen van hen zullen vrijwilligerswerk doen, maar we hebben ook een budget nodig voor andere kosten. Daarvoor hebben we gelijkgestemde en bereidwillige sponsors nodig om ons te ondersteunen met management, financiering en marketingtaken.

Hulp is nodig in de volgende categorieën:

Uitvoerende ondersteuning voor het kern beslissingsteam (vrijwillig)

 • visie prioriteiten bepalen
 • zoeken naar financieringsmogelijkheden
 • helpen bij de uitvoering

Visionair voor conceptontwikkeling (vrijwillig)

Ervaren professionals en trendwatchers op het gebied van veerkracht en duurzame ontwikkeling om realistische scenario's te creëren voor de volgende onderwerpen:

 • stedelijke ontwikkeling
 • industriële productie
 • voedselproductie
 • beleid en bestuur
 • sociale gemeenschappen
 • vervoer en logistiek

Productieteam voor uitvoering (betaald)

Visualisatie- en productiedeskundigen produceren:

 • 3D Visualisatie van visie-elementen (voorkeur voor LW)
 • Desktop publishing van web- en boekpublicaties
 • Verhalenvertellers/copywriters
 • Filmmakers
 • Conceptbeschrijvingen en redactie
 • Marketing en PR
 • Passieve ondersteuning; hulp met tools, licenties en andere waardevolle zaken voor de teams om te gebruiken

Als je interesse hebt om bij te dragen, laat het ons dan weten op:

worldvision2050@except.nl

Tom Bosschaert
by Tom Bosschaert
Directeur

26 oktober 2018

Andere items