by Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

22 december 2021

Jeroen Van der Vlist

EISAP, een industriepark van 1500 ha in Oost-Estland, belooft Europa's meest innovatieve, circulaire en duurzame agro-park te worden. Het conceptpark ligt rond een regeneratief industriepark en een nabijgelegen olieschalie-energiecentrale. Het concept is gericht op de ontwikkeling van een net-nul route om emissies te verminderen, het lokale milieu te behouden en te beschermen, en de regio te voorzien van een vitale economische motor voor hoogwaardige banen en verdere ontwikkeling.

EISAP_location.original.jpg

EISAP: een leider in suurzaamheid

In augustus 2021 onthulden Except Integrated Sustainability en Ida-Virumaa Industrial Areas (IVIA) het EISAP masterplan concept. Hierin werd het ambitieuze maar haalbare doel geschetst van een ecologisch gedreven, volledig duurzaam industrieel agropark van 1500 hectare. Het project, dat in het oostelijke district Ida-Viru van Estland ligt, werkt nauw samen met overheidsinstanties.

EISAP beoogt een aanzienlijke bijdrage te leveren aan:

  • Het verminderen van de industriële bijdrage aan emissies
  • Het halen van de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030
  • Het bereiken van Estlands doel van 80% CO2-reductie
  • Het stimuleren van de regionale werkgelegenheid
  • Het beperken tot een minimum van de migratie van de plaatselijke beroepsbevolking
  • Het verhogen en diversifiëren van de lokale voedselproductie

Dit concept creëert een inspirerende en aantrekkelijke plek voor duurzaam georiënteerde ondernemingen, productie en logistieke bedrijven om samen te komen en het milieu en de veerkracht van de Ida-Viru regio te verbeteren.

pexels-dts-videos-532006.jpg
Industriële symbiose gebeurt wanneer gelijkgestemde bedrijven en fabrikanten samenwerken aan het sluiten van kringlopen, het verminderen van emissies en energiegebruik, en het creëren van milieuvriendelijke oplossingen en alternatieve inkomstenstromen.

Industriële symbiose in actie

Industriële symbiose gebeurt wanneer gelijkgestemde bedrijven en fabrikanten samenwerken aan het sluiten van kringlopen, het verminderen van emissies en energiegebruik, en het creëren van milieuvriendelijke oplossingen en alternatieve inkomstenstromen.

EISAP loopt voorop met systemische en schaalbare oplossingen door het toepassen van industriële symbiose, een praktijk die de bedrijfscultuur verbeterd zodat deze duurzamer wordt en meer gericht op het beschermen en verbeteren van omgevingen. Door diensten aan te bieden zoals het hergebruik van afval of bijproducten van de industrie, creëren agroparken aanzienlijke besparingen op het gebied van energie, water en andere hulpbronnen zonder de mogelijkheid om winst te maken in het gedrang te brengen.

De winningslocatie van olieschalie en de elektriciteitscentrale naast EISAP zorgen voor deze efficiënte kringloop- en grondstoffenstroom en bieden een nabijgelegen, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Daarnaast zal EISAP gebruik maken van slimme energienetwerken, circulaire economie-principes, afvalstromen en hergebruik van opkomende voedselproductie en innovatieve teelttechnieken om een nog grotere impact te creëren op het verminderen van industriële emissies en verspilling.

design_principles.original2.jpg
EISAP is een volledig geïntegreerd en regeneratief industrieel agropark dat ervoor zorgt dat banen, bedrijven, energie- en watergebruik en natuurbehoud duurzaam zijn.

EISAP-ontwerpprincipes

EISAP volgt holistische en duurzame ontwerpprincipes om gedurfde oplossingen aan het licht te brengen en te ontwikkelen voor problemen die specifiek zijn voor de geografische kenmerken van het gebied en de sociale en economische mogelijkheden van de regio.

Het project ligt te midden van uitgestrekte vegetatiegebieden, waaronder de meest uitgestrekte wetlands van Estland, en introduceert ingrepen die de impact van de energiecentrale corrigeren en de ecologische waarde en biodiversiteit van het gebied verbeteren.

image20211216154240.jpg
EISAP is industriële symbiose op schaal, met onder meer een reeks agrovoedingskassen en hi-tech kassen die gebruik maken van afval-CO₂ en warmte van de naastgelegen elektriciteitscentrale.

Warmte, energie en CO2 netwerken

EISAP is industriële symbiose op schaal, met onder meer een reeks agrovoedingskassen en hi-tech kassen die gebruik maken van afval-CO₂ en warmte van de naastgelegen elektriciteitscentrale.

De naastgelegen elektriciteitscentrale voorziet het park van zijn basisstroom. Naast deze stroomvoorziening komt er ook een groot zonnepark om zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken en zo de ecologische voetafdruk van het agropark te verkleinen.

Bij de productie van stroom genereert de centrale ook overtollige en ongebruikte stoom, die gewoonlijk wordt afgevoerd. Het EISAP-agropark zal dit afval opvangen, hergebruiken en leveren aan industrieën die warmte nodig hebben voor hun productie. Deze bedrijven zullen zich dichter bij de elektriciteitscentrale bevinden om de productie te optimaliseren en het warmteverlies te minimaliseren.

Het agropark houdt ook de koolstofemissies van de centrale vast en hergebruikt ze, waardoor de voetafdruk, de duurzaamheid en de algemene milieu-impact van Estland worden verbeterd. Net als bij het eerder genoemde hergebruik van stoom, lokaliseert EISAP industrieën die grote hoeveelheden CO2 nodig hebben dichter bij de centrale, waardoor een betrouwbare hoeveelheid en toevoer wordt gegarandeerd.

image20211213103949.jpg
Water speelt een belangrijke rol bij EISAP, niet alleen om het rivierwater te helpen zuiveren voor gebruik in de productie en in het park, maar ook als vitale ruimte om ervoor te zorgen dat de wilde dieren floreren.

Waterwegen bij EISAP

Water speelt een belangrijke rol bij EISAP, niet alleen om het rivierwater te helpen zuiveren voor gebruik in de productie en in het park, maar ook als vitale ruimte om ervoor te zorgen dat de wilde dieren floreren.

Een van de meer uitdagende aspecten van EISAP's locatie waren de drie 15 meter diepe sleuven die waren overgebleven van de winning van olieschalie. Het argo-park zal deze elementen gebruiken als kanalen om rivierwater op te slaan, te leiden en te behandelen voor distributie over het terrein. Een afvoersysteem en een zuiveringsinstallatie zullen het afvalwater van het agropark opvangen en zuiveren voor hergebruik in de naastgelegen elektriciteitscentrale, terwijl een ander gebied aquacultuur en visvijvers op industriële schaal zal huisvesten.

Ecologisch behoud

Het verbeteren van de biodiversiteit, ecologische gezondheid en ecologische veerkracht is een kernpijler van EISAP. Dit doel kan alleen worden bereikt door een systematisch ontwerp van het gehele park, inclusief gebouwen en groene ruimte, en door grote gebieden te reserveren voor natuurbehoud.

De belangrijkste ecologische corridors zijn afgestemd op het uitgebreide waternetwerk om alle soorten vegetatie, insecten en dieren te helpen ondersteunen, maar ook om wegkruisingen en verstoring van wilde dieren tot een minimum te beperken.

Ten westen van het perceel liggen twee grote gebieden die zijn gereserveerd voor wetlands. Hierdoor blijft de oorspronkelijke plaatselijke habitat behouden en wordt het bestaan ervan ondersteund. Deze habitat levert de EISAP ecosysteemdiensten, helpt verontreinigende stoffen te verwijderen en verbetert de kwaliteit van de watervoorziening.

marcin-jozwiak-XtsZLwf7MFM-unsplash.jpg

Logistiek en kantoorinfrastructuur

EISAP plant voor een cruciaal logistiek gebied, waar zowel de weginfrastructuur als de bestaande spoorweg de mobiliteit van mensen en goederen vergemakkelijken. De integratie van de ecocorridors, kantoren en andere ondersteunende diensten, recreatieterreinen, universiteitsfaciliteiten en meer zorgen voor een gastvrije sfeer voor het EISAP en tegelijkertijd voor inspirerende werkomgevingen.

Agrarische elementen

Productieve kassen, variërend in grootte, ontwerp en functie, bedekken bijna 50% van het gehele EISAP-terrein en bijna het gehele westelijke perceel is gewijd aan agroforestry en silvopasture - een mix van bosbouw en begrazing. Om het park in het plaatselijke ecosysteem te verankeren, wordt zoetwateraquacultuur geïntegreerd in het park, en wel in verschillende vormen, zoals stromend water en vijvers met stilstaand water.

Jeroen Van der Vlist
by Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

22 december 2021

Clienten & Partners

Project team

Andere items

Contact us to inquire about EISAP or our services.
Access our Online Consulting Service  to get expert advice.